WAS EMPTY IN NEDERLANDS

Vertaling van Was Empty in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 390, Tijd: 0.0464

Voorbeelden van het gebruik van Was Empty in een zin en hun vertaling

He was empty.
Hij was leeg.
I thought that place was empty.
Ik dacht dat de plaats leeg stond.
The gun was empty, frank.
De revolver was leeg, frank.
I knew it was empty.
Ik wist dat het leeg stond.

Glam said it was empty.
Glam zei dat er niemand was.
Coordinate expression was empty or not understood.
Coördinaatuitdrukking was leeg of werd niet begrepen.
It was empty and cold, although this november happened to be warm.
Alles was verlaten en koud, al was november dat jaar vrij zacht.
You said it was empty!
Je zei dat er niemand was.
Someone knew this house was empty, frank.
Iemand wist dat huis leeg stond, frank.
The shop was empty, when i left.
De winkel was leeg toen ik vertrok.
Ma'am, the house was empty.
Mevrouw, het huis was verlaten.
I thought it was empty.
Ik dacht dat het leeg stond.
It was empty and seemed abandoned, and it overlooked two streets.
Het huis is leeg en lijkt verlaten. het heeft deuren naar twee straten.
No, it was empty when i found it.
Nee. hij was leeg toen ik 'm vond.
It was empty.
Die is leeg.
House was empty.
Het huis was leeg.
We thought it was empty.
We dachten dat het leeg stond.
My soul was empty and it's up to me to fill it.
Mijn ziel is leeg en ik moet 'm zelf vullen.
They must have known it was empty.
Ze hebben geweten dat het leeg stond.
Her place was empty.
Haar huis was leeg.
Just someone who knew the house was empty.
Iemand die wist dat het huis leeg stond.
Her closet was empty.
Haar kleerkast was leeg.
Hey, captain, victim's parking spot was empty.
Hé, captain, de parkeerplaats van het slachtoffer is leeg.
We came back from a communion party and his wheelchair was empty.
Wij komen terug van een communiefeest en zijn karretje is leeg.
I thought it was you but the sleigh was empty.
Ik dacht dat jij het was, maar de slee was leeg.
The temp file %1 was empty.
Het temperatuurbestand%1 is leeg.
The ballroom was empty.
De balzaal was leeg.
Yep. it was empty.
Ja, het was leeg.
My life was empty.
Mijn leven was leeg.
His stomach was empty.
Z'n maag was leeg.

Uitslagen: 390, Tijd: 0.0464

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "was empty"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer