WAS ENOUGH IN NEDERLANDS

Vertaling van Was Enough in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0767

was genoeg (155) was voldoende (18) is genoeg (14) zat genoeg (8) volstond (3)

Voorbeelden van het gebruik van Was Enough in een zin en hun vertaling

It was enough that day.
Het was genoeg die dag.
One was enough.
Een was genoeg.
That was enough to take down an elephant.
Dat was voldoende om 'n olifant te vloeren.
There was enough formic acid in him to kill 20 men.
Er zat genoeg mierenzuur in hem om 20 man te doden.

That was enough, thank you.
Dat was genoeg, dank je.
That was enough.
Dat was voldoende.
This was enough to make lucy really and reasonably happy.
Dat was voldoende om lucy waarlijk en met reden tevreden te doen zijn.
There was enough on that pizza to knock out a clydesdale.
Er zat genoeg op die pizza om 'n paard te verdoven.
One was enough in tarawa.
Eén volstond in tarawa.
The yellow blouse was enough, hanna.
De gele bloes was genoeg, hanna.
There was enough morphine in there to end her life peacefully and painlessly.
Er zat genoeg morfine in om haar leven vredig en zonder pijn te beëindigen.
That was enough.
Dat is genoeg.
It was enough that you were up there.
Het was genoeg dat je daarboven was.
But none of them was enough for my cammy.
Maar geen van hen was voldoende voor mijn cammy.
Once was enough.
Een keer was voldoende.
Once was enough, okay?
Een keer is genoeg, oké?
Enough was enough.
Genoeg was genoeg.
There was enough saliva in the wounds to run a DNA profile.
Er zat genoeg speeksel in de wonden om een DNA profiel samen te stellen.
There was enough space.
Er was genoeg ruimte.
Once was enough. take her downtown. come on.
Een keer is genoeg, neem haar mee naar het bureau.
Laid my eyes on you once, once was enough.
Het is oké. ik heb je éénmaal bekeken, dat was voldoende.
It was enough for me.
Het was genoeg voor mij.
Once was enough for me.
Een keer is genoeg voor mij.
What we were doing before-- before the FBI-- that was enough.
Wat we ervoor deden? voordat de FBI... dat was voldoende.
Pulling out Pete's molar was enough for me.
Pete's kies eruit trekken was voldoende.
There was enough left of the mid-brain to drive the heart.
Er was genoeg over van de mid-hersenen voorr het hart.
Enough was enough.
Genoeg is genoeg.
This specimen of the miss steeles was enough.
Dit staaltje van de conversatie der dames steele was voldoende.
One was enough.
Eén is genoeg.
That was enough for a fly.
Dat was genoeg voor een vlieg.

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0767

Woord voor woord vertaling


was
- was werd zat had stond
enough
- genoeg voldoende volstaat volstaan volstonden
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer