WE NEED MORE IN NEDERLANDS

Vertaling van We Need More in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0575

Voorbeelden van het gebruik van We Need More in een zin en hun vertaling

We need more people and we need more time.
We hebben meer mensen en meer tijd nodig.
We need more stimulation.
We hebben meer stimulatie nodig.
We need more ships.
We moeten meer schepen hebben.
Yes, we need more.

We need more manpower, Okay?
We hebben meer mankracht nodig, ok?
Naomi, shed, we need more eyes in here. all right.
Naomi, shed, we moeten meer ogen hebben, hierbinnen.
We need more on danforth.
We hebben meer op danforth.
We need more information about this new planet.
We moeten meer informatie krijgen over deze nieuwe planeet.
More, we need more bread!
Meer brood. we hebben meer nodig.
We need more information.
We willen meer informatie.
We need more drama.
We willen meer drama.
We need more than pills.
We hebben meer nodig dan pillen.
In order to combat AIDS effectively, we need more than simply ABC.
Voor een efficiënte strijd tegen aids is meer nodig dan alleen maar ABC.
We need more knowledge-intensive products and services.
We moeten meer kennisintensieve producten en diensten ontwikkelen.
Shut up! we need more firepower!
Stil, we hebben meer vuurkracht nodig.
We need more back-up.
We hebben meer ruggensteun nodig.
We need more.
We hebben meer nodig.
We need more than money, ese.
We willen meer dan geld.
We need more vodka.
We moeten meer wodka hebben.
Pelham, we need more time.
We willen meer tijd.
We need more firepower.
We hebben meer vuurkracht nodig.
We need more details about her.
We moeten meer details hebben over haar.
We need more than just cleaner engines and sulphur-free fuel.
Er is meer nodig dan alleen schonere motoren en zwavelarme brandstof.
Because we need more.
Want we hebben meer nodig.
We need more tents, more beds, more of everything.
We moeten meer tenten hebben, meer bedden, meer van alles.

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0575

Zie ook


we need more time
we hebben meer tijd nodig
we need more information
we hebben meer informatie nodig
we need more europe
we hebben meer europa nodig
we need more men
we hebben meer mannen nodig
we need more people
we hebben meer mensen nodig
we need more money
we hebben meer geld nodig
we need more research
we hebben meer onderzoek nodig
we need more power
we hebben meer vermogen nodig
we need much more
hebben we veel meer nodig
we need more water
we hebben meer water nodig
we need more help
we hebben meer hulp nodig
we need more data
we hebben meer gegevens nodig
that we need more
dat we meer nodig hebben
we need more flexibility
we moeten flexibeler wij moeten flexibeler we hebben meer flexibiliteit nodig er is behoefte grotere flexibiliteit
we need something more
we hebben iets meer nodig
we need more firepower
we hebben meer vuurkracht nodig
we need more competition
moet meer concurrentie moet versterkte concurrentie is behoefte meer concurrentie we hebben meer concurrentie nodig
we need more resources
we hebben meer middelen nodig

Woord voor woord vertaling


we
need
- moet nodig wil de noodzaak heb
more
- nog hoe meer langer er meer eerder
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer