WENT THERE IN NEDERLANDS

Vertaling van Went There in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0562

ging er (57) ging erheen (46) ging daar (29) ging daarheen (24) gingen er (9) gingen erheen (6) kwam daar (4) gingen daar (4) gingen daarheen (4) er heenging (3) daar heenging (3)

Voorbeelden van het gebruik van Went There in een zin en hun vertaling

Bile, which also went there again in the sauce?
Bilo, wat ging er ook weer in die saus?
I went there early to get the place ready.
Ik ging er vroeg naartoe om de plaats klaar te maken.
I went there to see if i could let it go.
Ik ging erheen om te kijken of ik het los kon laten.
I went there to collect what was mine legally.
Ik ging daar om op te halen, wat wettelijk van mij was.

She went there every day till she was 16.
Ze ging er elke dag heen tot ze 16 was.
I went there and told the truth.
Ik ging erheen en heb de waarheid verteld.
Yeah, he went there as a kid.
Ja, hij ging daar als kind heen.
I went there to end it.
Ik ging erheen om het te beëindigen.
I went there, but i couldn't find him.
Ik ging er langs maar ik kon hem niet vinden.
She went there with NASA on a mission to bleach it.
Ze ging daarheen met NASA op een bleekmissie.
No. i went there from albuquerque.
Nee, ik kwam daar via albuquerque.
He went there, upwards.
Hij ging daarheen, naar boven.
You went there on your own, didn't you?
Je ging daar alleen heen, hè?
So i went there to get more, and i did.
Dus ik ging erheen om meer te halen, en dat deed ik.
I went there today as a show of faith.
Ik ging er vandaag heen als blijk van vertrouwen. prima.
She went there alone.
Ze ging er alleen heen.
I know you went there.
Ik weet dat je er heenging.
I went there to find something.
Ik kwam daar iets zoeken.
I went there to dry out.
Ik ging daar ontnuchteren.
Adam went there to pick something up.
Adam ging daarheen om iets op te halen.
You went there.
Je ging erheen.
I went there, and i ordered the eight-ounce rib eye for 160 dollars.
Ik ging erheen en bestelde de 227-grams rib-eye steak voor 160 dollar.
My guess is he went there.
Ik denk dat hij daar heenging.
I went there for you, Lalo!
Ik ging daar voor jou heen, lalo.
I went there to get cody.
Ik ging daarheen om cody te halen.
You went there.
Je ging er.
He went there dozens of times, and not just for business.
Hij ging er tientallen keren heen, en niet alleen voor zaken.
I went there with my mother, years ago.
Ik ging daar met mijn moeder, jaren geleden.
And you went there to have sex with him.
En je ging daarheen om seks met hem te hebben.
I can't believe you went there!
Ik kan niet geloven dat je daar heenging!

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0562

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer