WHEN WE GET BACK IN NEDERLANDS

Vertaling van When We Get Back in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 403, Tijd: 0.1119

Voorbeelden van het gebruik van When We Get Back in een zin en hun vertaling

When we get back to england it will be like this.
Als we terug naar engeland. zal het zoals dit zijn.
When we get back, it will all be different.
En als we terugkomen, zal alles anders zijn.
When we get back, i need to make things right with may.
Als we terug zijn moet ik het goedmaken met may.
When we get back down there, you are going on sick leave.
Als we weer beneden komen, ga jij met ziekteverlof.

So when we get back to the subway...- then what?
Als we terugkomen bij de metro, wat dan?
When we get back, i am going to switzerland.
Als we terug zijn, ga ik naar zwitserland.
When we get back, we will talk to your skitter friends.
Als we terugkomen, praten we met je skittervrienden.
When we get back, you're going to stay away from me and grace.
Als we terug zijn blijf je weg bij grace en mij.
You can tell me when we get back to shore, okay?
Dat kun je ook als we weer aan wal zijn.
And then when we get back to new york, we need to contact, um.
Als we teruggaan naar new york moeten we contact opnemen met.
When we get back from the walk.
Als we terugkomen van de wandeling.
When we get back, you will never have existed.
Als we teruggaan, zullen jullie nooit bestaan hebben.
That's it. when we get back, you're staying in.
Als we terugzijn, blijf jij binnen.
When we get back, I'm going to give it another shot.
Als we terug zijn, ga ik het nog eens proberen.
When we get back to the house, we need to have a meeting.
Als we weer thuis zijn, moeten we 'n meeting hebben.
Just think, when we get back, our lives will never be the same.
Bedenk dat als we terugkomen onze levens niet meer hetzelfde zijn.
Hey, when we get back, let's look for kappas elsewhere.
He, als we teruggaan, kunnen we ergens ander naar kappas kijken.
When we get back to sedonia, they're gonna torture you.
Als we terug zijn op sedonia gaan ze je martelen.
Yeah, when we get back to school, have your prostate checked, seriously.
Als we weer op school zijn, moet je je prostaat laten nakijken.
When we get back, one of us has to go.
Als we terugkomen, moet een van ons weg.
When we get back... we're gonna compare.
En als we weer samen zijn... gaan we vergelijken.
When we get back, we will patch into the satellite.
Als we terug zijn verbinden we het met de satelliet.
You will have to go through decon when we get back.
Je zult door de decon-cabine moeten als we teruggaan.
We will get into this when we get back to camp.
Dat zoeken we wel uit als we weer in 't kamp zijn.
When we get back, chief.
Als we terugkomen, chef.
When we get back to port, i will arrange for your transfer.
Als we terug zijn in de haven, zal ik overplaatsing voor je regelen.
I can go up there when we get back.
Ik kan daar gaan als we terug.
We will talk when we get back.
We praten als we terugkomen.
What are you going to do when we get back home, Thatcher?
Wat ga je doen als we weer thuis zijn, thatcher?
And when we get back home, I'm gonna write a song for you.
Als we weer thuis zijn, zal ik een liedje voor u schrijven.

Uitslagen: 403, Tijd: 0.1119

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer