WHERE I LIVE IN NEDERLANDS

Vertaling van Where I Live in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 403, Tijd: 0.042

Voorbeelden van het gebruik van Where I Live in een zin en hun vertaling

Nobody knows where i live.
Niemand weet waar ik woon.
Where i live... without honor there is no life.
Waar ik leef... is er zonder eer geen leven.
Because where i live, everything is very small.
Omdat waar ik woon, alles heel klein is.
It's where i live.
Omdat ik hier woon.

It's where i live.
Het is waar ik leef.
I know where i live.
Ik weet waar ik woon.
You don't care where i live, who i live with.
Het interesseert je niet waar ik woon, bij wie ik woon.
That's where i live... behind fire brigade 47.
Dat is waar ik leef... achter de brandkazerne nr.47.
At this time no doctor where i live.
Waar ik woonde was geen dokter.
You know where i live, my home?
Weet u waar ik woon? mijn thuis?
How would you know where i live?
Hoe wist je waar ik woonde?
But where i live there are ways to get rich without a diploma.
Maar waar ik leef zijn er manieren om rijk te worden zonder diploma.
Here, where i live.
Hier waar ik woon.
Where i live, you can't smoke.
Waar ik leef kun je niet roken.
How did you find out where i live?
Hoe ontdekte je waar ik woonde?
This is where i live with my father.
Dit is waar ik woon met mijn vader.
But look where i live.
Maar kijk eens waar ik leef?
How do you know where i live?
Hoe weet je waar ik woonde?
How do you know where i live?
Hoe wist u waar ik woonde?
That's where i live.
Dat is waar ik leef.
Where i live.
Waar ik woon.
How do you know where i live?
Hoe wist je waar ik woonde?
These people know where i live.
Deze mensen weten waar ik woon.
Can't wait'til she gets down here to the hot zone where i live.
Ik kan niet wachten tot ze hier aankomt, waar ik leef.
How did you find out where i live?
Hoe wist je nou waar ik woonde?
These people, they know where i live.
Deze mensen, zij weten waar ik woon.
They broke into my home... where i sleep, where i live.
Ze hebben mij me ingebroken, waar ik slaap, waar ik leef.
I didn't think you had even remembered where i live.
Ik dacht niet dat je nog zou weten waar ik woonde.
You know nothing, above all not where i live.
Je weet niets, vooral niet waar ik woon.
Have you not seen where i live?
Heb je nog niet gezien waar ik leef?

Uitslagen: 403, Tijd: 0.042

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "where i live"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer