WHITE MALE IN NEDERLANDS

Vertaling van White Male in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 389, Tijd: 0.0483

een blanke man (213) n blanke man (7) blank mannelijk (2) een witte man (3)

Voorbeelden van het gebruik van White Male in een zin en hun vertaling

But we have a witness who saw a white male on a bicycle.
Maar we hebben een getuige die een blanke man op een fiets zag.
Uh, white male, early fifties.
Blank, mannelijk, begin vijftig.
He's a white male.
Hij is een blanke man.
Not much. white male, early 20s.
Niet zoveel, blank, mannelijk, begin 20e.

The unsub is a white male fixated on young african-american girls.
De verdachte is een blanke man gefixeerd op jonge afro-amerikaanse meisjes.
Confirm, we do have a white male down.
Bevestiging, er is een witte man neer.
Identification ofthe white male of around 30 years ofage is pending.
Identificatie van een blanke man van ongeveer 30 jarige leeftijd is in behandeling.
What do we got? a white male, 30s.
We hebben 'n blanke man, jaar of 30.
We're looking for a white male in his late 40's.
Hij is 'n blanke man van eind veertig.
White male, of course.
Een blanke man, natuurlijk.
We are looking for a white male from the age of 25 to 30.
Kijk uit naar een blanke man, 25 tot 30 jaar oud.
We're looking for a white male, 20s, with a beard.
We zijn op zoek naar een blanke man, 20, met een baard.
White male, 30s.
Een blanke man, 30 jaar.
The driver was a white male.
De bestuurder was een blanke man.
We were thinking definitely white male.
We denken beslist een blanke man.
The victim was most likely a white male.
Het slachtoffer was waarschijnlijk een blanke man.
But every description of our shooter has him as a white male.
Maar elke beschrijving van onze schutter heeft hem als een blanke man.
Suspect is a white male.
De verdachte is een blanke man.
Looking for a white male.
Op zoek naar een blanke man.
Can't see his face, but it's a white male.
Kan zijn gezicht niet zien, maar het is een blanke man.
No, looking for a white male.
Nee, zoeken een blanke man.
We're looking for a white male.
We zijn op zoek naar een blanke man.
Two white male teens, both found unconscious.
Twee blanke mannelijke tieners, beide bewusteloos gevonden.
So, the unsub's a white male in his late 20s to early 30s.
De dader is dus een blank man, rond de 30.
It's the white male football-playing prerogative.
Het is de blanke, mannelijke geprevaleerde voetbalspeler.
White male, 14 years old, shaggy brown hair, green jacket.
Blank mannelijk, 14 jaar oud, ruig bruin haar, groene jacket.
All football is is white male aggression.
Dat hele" football" is gewoon blanke mannelijke agressie.
Bedroom belongs to a seth cantor, white male, 18.
Slaapkamer behoort aan ene seth cantor. 'n man, blank en 18 jaar.
White male, early 50s.
Blanke man, vroege jaren 50.

Uitslagen: 389, Tijd: 0.0483

Woord voor woord vertaling


white
- witte blanke white het witte wit
male
- mannelijke man het mannetje de mannen male

S Synoniemen van "white male"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer