WHOLE HOUSE IN NEDERLANDS

Vertaling van Whole House in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0536

Voorbeelden van het gebruik van Whole House in een zin en hun vertaling

The whole house smells like potpourri.
Het hele huis ruikt naar potpourri.
I think the whole house is reasonably agreed on this.
Ik denk dat het hele parlement het tamelijk eens is.
I have cleaned the whole house.
Ik heb het hele huis schoongemaakt.
I thank the whole house for behaving in that manner.
Ik dank het gehele parlement voor die houding.

The whole house is empty.
Het hele huis staat leeg.
In any case, your response to mr ferber is a response to the whole house.
Uw antwoord aan de heer ferber is eveneens een antwoord aan het gehele parlement.
I am sure the whole house shares your feelings.
Ik ben ervan overtuigd dat de hele vergadering uw mening deelt.
The whole house has been searched.
Het hele huis is doorzocht.
Make sure you vacuum the whole house.
Zorg dat je het hele huis stofzuigt.
A stranger would have searched the whole house.
Een vreemde zou heel het huis hebben doorzocht.
You have the whole house to yourself.
Je hebt het hele huis voor jezelf.
Probably would have taken out the whole house.
Waarschijnlijk zou het heel het huis weggenomen hebben.
Upstairs and down. Yeah? this whole house is supported with steel.
Overal, en 't hele huis is met staal gestut.
If it dies, it will stink up the whole house.
Als' ie sterft, gaat heel het huis stinken.
You want to wake the whole house?
U maakt 't hele huis wakker.
It makes the whole house.
Het maakt het hele huis.
You know, the whole house is virtually wireless.
Je weet wel, het hele huis is vrijwel draadloos.
I think he rigged the whole house.
Hij heeft 't hele huis behandeld.
And while we're at it, we can clean the whole house.
Dan kunnen we meteen heel het huis schoonmaken.
They rip the whole house down.
Ze rip het hele huis naar beneden.
I'm feeling so good, i might just clean the whole house.
Ik ben zo blij dat ik 't hele huis ga schoonmaken.
The whole house sleeps.
Het hele huis slaapt.
We're gonna do the whole house eventually.
Uiteindelijk gaan we het hele huis doen.
It's as though the whole house is still sleeping.
Het is alsof het hele huis nog steeds ligt te slapen.
Whole house felt filthy.
Het hele huis voelde smerig.
He did not come here to check the whole house.
Hij hoefde niet hier het hele huis te controleren.
We have got the whole house to ourselves.
We hebben het hele huis voor ons zelf.
They swept the whole house and the yard.
Ze doorzochten het hele huis en de tuin.
I think this is my favorite room in the whole house.
Ik denk dat dit mijn favoriete kamer is in het hele huis.
I can't believe we have the whole house to ourselves.
Ik kan niet geloven dat we het hele huis voor onszelf hebben.

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0536

Woord voor woord vertaling


whole
- hele geheel al compleet ganse
house
- huis parlement thuis house vergadering

S Synoniemen van "whole house"


"Whole house" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer