WILDER IN NEDERLANDS

Vertaling van Wilder in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.095

wilder (345) wilder's (5) wildere (5) wilders (3)

Voorbeelden van het gebruik van Wilder in een zin en hun vertaling

Mr. wilder here is quite the collegian.
Mr. wilder hier is behoorlijk collegiaal.
Joan wilder, welcome to colombia.
Joan wilder, welkom in colombia.
Mr wilder's come to ask you about his wife's diamond necklace.
Meneer wilder's is gekomen om je te vragen over de diamanten halsketting van zijn vrouw.
It's just that i have trouble keeping my own wilder side in check.
Maar ik heb m'n wildere kant niet onder controle.

The remains belong to wilder's mother.
De overblijfselen zijn van wilder's moeder.
Joan wilder, you and your sister... can go.
Joan wilder, jij en je zus. mogen gaan.
Wilder's calendar was pretty packed the whole time.
Wilders agenda was nogal vol.
Well, mr. wilder, if you would like.
Nou, mr wilder, als u dat wilt.
Wilder paranoia this time, please.
Wildere paranoia deze keer, alsjeblieft.
Come on, wilder. drink up!
Kom op, wilder, op drinken!
How long has mr. wilder been in your service?
Hoe lang is mr wilder al bij u in dienst?
Mr. james wilder is your son.
Mr james wilder is uw zoon.
Commander wilder thought it was funny.
Luitenant wilder vond het leuk.
Commander wilder is here.
Luitenant wilder is hier.
Mr. wilder.
Mr. wilder.
Continue, mr. wilder.
Gaat u verder, mr. wilder.
I'm proud of you, wilder.
Ik ben trots op je, wilder.
Hi. you must be daphne wilder.
Hallo, jij moet daphne wilder zijn.
My name is professor wilder.
Mijn naam is professor wilder.
We are gonna finish wilder.
We gaan wilder afmaken.
Don't worry, wilder.
Maak je geen zorgen, wilder.
I have had enough of these little games, wilder.
Ik heb genoeg van deze spelletjes, wilder.
You're finished, wilder.
Je hebt afgedaan, wilder.
Have you heard of wilder Penfield?
Heb je gehoord van wilder penfield? -ja.
I went sailing once with my dad and commander wilder.
Ik ben eens gaan zeilen met papa en luitenant wilder.
Van, every wilder man has graduated from coolidge.
Van, elke wilder man is afgestudeerd op coolidge.
And scary, unknown and wilder bears from the interior had moved in.
En enge, onbekende en wildere beren vanuit het binnenland waren ingetrokken.
Wilder is dead!
Wilder is dood!
Wilder, nothing happened between me and that man.
Wilder... er is niets tussen mij en die man gebeurd.
Max wilder's intention was to be free of his ex-wife.
Max wilders bedoeling was af te zijn van zijn ex-vrouw.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.095

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer