YOU FEEL BETTER IN NEDERLANDS

Vertaling van You Feel Better in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0644

u zich beter voelt (84) je een beter gevoel (20) je te vrolijken (7) je te beuren (4) je een goed gevoel (4) je te troosten (3) je te fleuren (3) u zich beter voelen (3)

Voorbeelden van het gebruik van You Feel Better in een zin en hun vertaling

I hope you feel better.
Ik hoop dat u zich beter voelt.
But it makes you feel better.
Maar het gaf je een beter gevoel.
As long as you feel better- that's the main thing!
Zolang u zich beter voelt- dat is het belangrijkste!
And if it makes you feel better... she had the votes.
En als het je een beter gevoel geeft. zij had de stemmen.

It will make you feel better.
Dat zal je een beter gevoel geven.
Until you feel better.
Tot u zich beter voelt.
Does that make you feel better, huh?
Geeft dat je een beter gevoel?
Make you feel better.
Om je te troosten.
M not just calling to make you feel better.
Ik bel niet alleen om je te troosten.
Cause it makes you feel better about yourself.
Omdat het je een beter gevoel geeft over jezelf.
You think I'm here to make you feel better?
Denk je dat ik hier ben om je te troosten?
Does that make you feel better?
Geeft dat je een beter gevoel?
You will probably need to lie down until you feel better.
U zult waarschijnlijk moeten gaan liggen tot u zich beter voelt.
If blaming me makes you feel better, fine.
Als het mij de schuld geven je een goed gevoel geeft, prima.
That will definitely make you feel better.
Dat zal zeker zorgen dat u zich beter voelt.
This will help you feel better.
Dan zult u zich beter voelen.

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0644

Zie ook


feel better when you
beter voelen als je
do you feel better
voel jij je beter
before you feel better
voordat u zich beter voelt
you feel better now
voel jij je nu beter
you might feel better
misschien voel je je beter voelt je misschien beter jij je beter zult voelen
help you feel better
helpen je beter te voelen helpen om u beter te voelen
feel better after you
je erna beter voelen u zich beter voelen
that you feel better
dat jij je beter voelt
might make you feel better
je beter zou laten voelen je misschien beter doet voelen je beter zou doen voelen je wel opvrolijkt kan je beter doen voelen
would make you feel better
je zal opvrolijken je wel gerust zou stellen zou voelt u zich beter je beter zouden laten voelen
will feel better if you
beter zult voelen als je

Woord voor woord vertaling


you
- je jij jou jullie jouw
feel
- voelen vind denk het gevoel me voel
better
- beter beters liever verbeteren mooier
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer