YOU FELL IN NEDERLANDS

Vertaling van You Fell in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 389, Tijd: 0.067

Voorbeelden van het gebruik van You Fell in een zin en hun vertaling

You fell for somebody else.
Je viel op iemand anders.
You fell in love with him.
Je werd verliefd op hem.
You fell asleep?
Je viel in slaap?
You fell for the extended warranty.
Je bent voor een verlengde garantie gegaan!

You fell into the grave.
Je viel in het graf.
But you fell in love.
Je werd verliefd.
But before you fell, you were known as samael.
Maar voor je val, stond je bekend als samael.
So you fell in love with someone.
Dus je werd verliefd op iemand.
You fell through the skylight?
Je bent door het dakvenster gevallen?
You fell off that barstool.
Je viel van die barkruk.
You fell into my arms as i stole your case.
Je valt in mijn armen als ik je zaak afpak.
Yeah, you fell in love with bill.
Ja, je bent verliefd geworden op bill.
Is that from when you fell?
Is dat van je val?
You fell in love with her, and then you told her.
Je werd verliefd op haar, en dan zei je het tegen haar.
Dear sister of the school, you fell stuck on by teachers, doctors.
Beste zuster van de school, je viel vast op bij leraren, artsen.
Have you fell?
Please, don't tell me you fell for the mother's sob story?
Je valt toch niet voor het zielige verhaal van de moeder?
You fell from the roof down.
Je bent door het dak gevallen.
I know. you fell back asleep.
Weet ik, je viel terug in slaap.
You fell in love with that whore, sam.
Je werd verliefd op die hoer, sam.
I will shoot you and say you fell in the kitchen.
Ik zeg dat je gevallen bent. kom op.
And you fell in love with me too.
En je bent ook verliefd op mij geworden.
You fell in love with him and wanted to adopt his little boy.
Je werd verliefd op hem en je wou zijn klein jongetje adopteren.
I don't know, say you fell.
Ik weet het niet. stel dat je valt.
Renfield, you fell asleep too soon.
Reinfield, je viel te snel in slaap.
You fell in love with the tight-bodied school teacher 20 years younger than you.
Je werd verliefd op die straklijfige lerares die 20 jaar jonger is dan jij.
You fell out of the sky.
Je bent uit de lucht gevallen.
You fell asleep last year.
Je viel vorig jaar in slaap.
You fell in love, man.
Je bent verliefd geworden, man.
You fell asleep at the table.
Je viel in slaap aan tafel.

Uitslagen: 389, Tijd: 0.067

Zie ook


but you fell
maar u viel maar je werd maar jij werd maar jij viel maar je viel
that you fell
dat je viel dat je verliefd geworden bent dat jullie stierven dat je gevallen was
so you fell
je viel dus
say you fell
zeg dat je gevallen stel dat je valt
you fell right
je viel recht jullie zijn recht je trapte zo
you fell again
ben je weer gevallen ben je weeral gevallen
when you fell asleep
toen je in slaap viel
you fell for me
je viel voor me jij voor mij viel je op mij verliefd werd je bent voor me gevallen je op mij gevallen
after you fell asleep
nadat je in slaap viel toen je in slaap was gevallen nadat jij in slaap was gevallen nadat je in slaap bent gevallen nadat je slaap was gevallen
that's why you fell
daarom viel je dat is de reden dat je viel dat is waarom je viel
then you fell asleep
toen viel jij in slaap en toen viel jij slaap
you fell on it
je bent erop gevallen jij bent erop gevallen u viel erop
you fell asleep again
je bent weer in slaap gevallen
you fell and broke
viel je en brak

Woord voor woord vertaling


you
- je jij jou jullie jouw
fell
- viel werd daalde fell zakte
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer