YOU WOULD BE SURPRISED IN NEDERLANDS

Vertaling van You Would Be Surprised in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 397, Tijd: 0.0483

je zou verbaasd zijn (61) je zou verrast zijn (22) je zou versteld staan (28) zou je verbazen (15) je zult verrast zijn (18) je zult versteld staan (17) zal je verbazen (14) je zult verbaasd zijn (8) zou je nog opkijken (3) je zou verbaasd (5) je zou ervan opkijken (2) je zou er versteld (2) je zal versteld staan (4) je zou versteld zijn (3) je zal verrast staan (2) je verrast zult zijn (3)

Voorbeelden van het gebruik van You Would Be Surprised in een zin en hun vertaling

You would be surprised what normal people do.
Je zou verbaasd zijn wat gewone mensen doen.
You would be surprised how many... how many men have mommy issues.
Je zou verrast zijn hoeveel... mannen mama-problemen hebben.
You would be surprised how many times he walks into that.
Je zou verbaasd zijn hoe vaak hij daarin loopt.
Oh, you would be surprised.

You would be surprised what you can do with the simplest things.
Je zou verrast zijn als je wist wat je kunt doen met eenvoudige dingen.
You would be surprised what people pay for their private collections.
Je zou verbaasd zijn wat mensen betalen voor hun privécollectie.
You would be surprised what some people want to do to themselves.
Je zou versteld staan, van wat sommige mensen zichzelf aan willen doen.
You would be surprised.
Dat zou je verbazen.
You would be surprised what the true masters can do.
Je zou verrast zijn wat de echte meesters kunnen.
You would be surprised what i have woke up with.
Je zou verbaasd zijn met wat ik al wakker ben geworden.
You would be surprised how high expectations can be set.
Je zou verrast zijn hoe hoog verwachtingen kunnen zijn.
You would be surprised what comes floating by.
Het zou je verbazen wat hier allemaal voorbij drijft.
You would be surprised.
Je zou verbaasd zijn.
You would be surprised what you find there.
Je zou versteld staan wat voor dingen je daarin vindt.
Oh, you would be surprised.
Oh, je zou verbaasd zijn.
You would be surprised how fast these kids learn and pick these things up.
Je zou versteld staan hoe snel deze kinderen leren en dingen oppakken.
You would be surprised.
Je zou ervan opkijken.
You would be surprised what you know.
Het zou je verbazen wat je weet.
Yeah, well, you would be surprised.
Ja, je zou verrast zijn.
You would be surprised what you can live with.
Je zou verbaasd zijn waarmee je zou kunnen leven.
You would be surprised, sheriff.
Je zou verrast zijn, sheriff.
You would be surprised what an incredible companion music can be.
Je zou ervan opkijken wat een geweldig gezelschap muziek kan zijn.
Oh, you would be surprised, baby.
Je zou versteld staan, schatje.
You would be surprised, quirke.
Dat zou je verbazen.
You would be surprised how many kinds of birds you find here.
Je zou er versteld van staan hoeveel vogels je hier vind.
No, you would be surprised.
Dat zou je verbazen.
You would be surprised what i know.
Je zou versteld staan van wat ik weet.

Uitslagen: 397, Tijd: 0.0483

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "you would be surprised"


you would be shocked
you will be astonished
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer