YOUR SHOULDERS IN NEDERLANDS

Vertaling van Your Shoulders in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0498

Voorbeelden van het gebruik van Your Shoulders in een zin en hun vertaling

Your neck, your shoulders and your arms and your mouth.
En je nek en je schouders en je armen en je mond.
Bare your shoulders.
Ontbloot je schouders.
Cause you had a head on your shoulders.
Omdat je een hoofd op je schouder had.
Your shoulders tightened when he said"baby.
Je schouders spanden toen hij' schat' zei.

Man, you don't wantjackie leaning on your shoulders.
Ze kan niet op je schouder leunen.
Rubbing your shoulders.
Je schouders wrijven.
Uh, you have the weight of the world on your shoulders.
Je hebt de last van de wereld op je schouder.
Taking as much weight on your shoulders as possible.
Probeer zoveel mogelijk gewicht op je schouder te krijgen.
It can radiate up to your shoulders and your neck-- your lovely neck.
Het kan uitstralen tot je schouders. en je nek. je mooie nek.
Throw your shoulders back.
Gooi je schouders naar achter.
Turn your shoulders.
Zet je schouders.
Are... are your shoulders tense?
Zijn... zijn je schouders gespannen?
Your shoulders are like iron bars.
Je schouders lijken wel ijzeren staven.
Yeah, and you carried me around on your shoulders.
Ja, en je droeg me rond op je schouders.
Keep it on your shoulders.
Hou het op je schouders.
The scarf sliding off your shoulders.
Je sjaaltje van je schouders gleed.
Arms up. narrow your shoulders.
Armen omhoog, maak je schouders smal.
I can feel it in your shoulders.
Ik voel het in je schouders.
John, let her stand on your shoulders.
John, laat haar gaan staan op je schouders.
With your shoulders, your shoulders.
Met je schouders, je schouders.
So much weight on your shoulders.
Zoveel gewicht op je schouders.
Our entire race rests on your shoulders.
Ons hele ras rust op je schouders.
I want you to keep your shoulders in, okay?
Hou je schouders in en let op de sinaasappel.
Relax your shoulders.
Schouders ontspannen.
I will rest my hands on your shoulders and we will pray together.
Ik leg mijn handen op uw schouders en samen zullen wij bidden.
Relax your shoulders as you exhale, mrs short.
Ontspan uw schouders als u uitademt.
Drop your shoulders.
Schouders omlaag. omlaag.
Relax your shoulders.
Ontspan uw schouders.
Shouldn't you cover your shoulders?
Moet je je schouders niet bedekken, miranda?
Your shoulders don't need a coat... they need a comb.
Jouw schouder hebben geen jas nodig, ze hebben een kam nodig.

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0498

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "your shoulders"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer