ÇA NE MARCHERA PAS IN NEDERLANDS

Vertaling van Ça Ne Marchera Pas in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1059

Voorbeelden van het gebruik van Ça Ne Marchera Pas in een zin en hun vertaling

Ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas.
Het zal niet werken.
Ça ne marchera pas du tout.
Attends... Ça ne marchera pas.
Wacht, dat gaat niet werken.
Ça ne marchera pas si personne ne croit en lui.
Het zal niet lukken als niemand in hem gelooft.- Geef hem een kans.
Et ça ne marchera pas.
Het zal niet lukken.
Ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas.
Maar het gaat niet lukken.
Non, Jérôme, ça ne marchera pas.
Nee, Jerôme, dat zal niet gaan.
Non, malheureusement, ça ne marchera pas.
Nee, helaas, dat zal niet gaan.
Ça ne marchera pas pour moi.
Zo werkt het niet voor mij.
Bien essayé, mais tu sais que ça ne marchera pas.
Leuk, maar zo werkt het niet.
Andere zin voorbeelden
Ça ne marchera pas. Tu as besoin du truc chimique.
Het zal niet werken, je hebt de chemische nodig.
Ça ne marchera pas.
Dat gaat niet werken.
Et ça ne marchera pas avec moi.
En het zal niet werken op mij.
Ça ne marchera pas, Wilson.
Dat gaat niet werken, Wilson.
Ça ne marchera pas, Danny.
Het zal niet lukken, Danny.
Ça ne marchera pas.
Het zal niet werken.
Ça ne marchera pas.
Het gaat niet lukken.
Ça ne marchera pas?
Het zal niet lukken?
Ça ne marchera pas. Ça ne fera qu'empirer les choses.
Het zal niet werken, het wordt alleen maar erger.
Ça ne marchera pas, Matt.
Dat gaat niet werken, Matt.
Je ne sais pas ce que tu manigances, mais ça ne marchera pas.
Ik weet niet wat je van plan bent, maar het gaat niet lukken.
Peu importe ce que vous pensez faire, ça ne marchera pas.
Wat je ook denkt te kunnen bewerkstelligen... het zal niet lukken.
Mais ça ne marchera pas.
Het zal niet werken.
Ça ne marchera pas!
Dat gaat niet werken!
Ça ne marchera pas.
Zo werkt het niet.
Très intelligent, mais ça ne marchera pas.
Heel slim, maar het gaat niet lukken.
Ça ne marchera pas.
Dat gaat niet werken.
Ça ne marchera pas, mais ce n'est pas grave.
Het zal niet werken, maar daar gaat het niet om.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1059

Woord voor woord vertaling


ne
marchera
- werkt zal werken lukt gaat werken
pas
- niet geen niets nooit niks

"Ça ne marchera pas" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer