ALORS JE VAIS IN NEDERLANDS

Vertaling van Alors Je Vais in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0324

Voorbeelden van het gebruik van Alors Je Vais in een zin en hun vertaling

Alors je vais lui enlever ce qu'il veut le plus.
Dus ik ga het ding dat hij het meest wil van hem afnemen.
Alors je vais te les retirer.
Dus ik ga ze van je afnemen.
Alors je vais vous laisser.
Dan zal ik jullie niet storen.
Alors je vais perdre.
Dan zal ik verliezen.
Alors je vais lui dire tout de suite.
Dan ga ik het hem nu vertellen.
Bon, alors je vais déjeuner.
Goed, dan ga ik lunchen.
Alors je vais faire le maximum aujourd'hui.
Dan moet ik er vandaag alles uithalen.
Et alors je vais la virer.
En dan moet ik haar ontslaan.
Alors je vais pas te tuer.
Daarom ga ik je niet vermoorden.
Alors je vais traduire ça dans une langue que vous comprendrez.
Daarom ga ik dit vertalen in een taal die jullie begrijpen.
Andere zin voorbeelden
Alors je vais mourir?
Dus ik ga dood?
Non. Alors je vais devoir réfléchir pour nous deux.
Dan zal ik toch voor ons beide moeten denken.
Alors je vais t'aider à te souvenir, même si ça me tue.
Dus ik ga je helpen herinneren zelfs als het mijn dood wordt.
Alors je vais le trouver.
Dan zal ik hem vinden.
Alors je vais trouver ce que c'est.
Dan ga ik dat vinden.
Alors je vais te demander s'ils risquent de trouver quelque chose?
Dus ik ga je vragen, is er iets voor ze te vinden?
Alors je vais prendre ma batte.
Dan moet ik mijn knuppel maar meenemen.
Alors je vais donner au public ce qu'il veut.
Dus ik ga het publiek geven wat ik denk dat ze willen.
Alors je vais rejoindre mes hommes.
Dan ga ik terug naar mijn mannen.
Alors je vais te tuer.
Dan zal ik je maar vermoorden.
Alors je vais maintenant partir.
Dus ik ga nu weg.
Je veux être normal, alors je vais à la fac.
Ik wil normaal leven. Daarom ga ik studeren.
Alors je vais l'interroger moi-même.
Dan moet ik hem zelf ondervragen.
Bon, alors je vais sortir avec lui.
Goed dan ga ik met hem uit.
Alors je vais tout vous avouer.
Dan zal ik u alles bekennen.
Alors je vais te tuer toi aussi!
Dan moet ik jou ook vermoorden!
Alors je vais te les dire.
Dan zal ik je vertellen.
D'accord, alors je vais retenir mon souffle.
Oké, dan ga ik mijn adem in houden.
Alors je vais faire coopérer Agnes.
Dus ik ga ervoor zorgen dat Agnes meewerkt.
Alors je vais vous le dire.
Dan zal ik je vertellen.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0324

Woord voor woord vertaling


alors
- dus dan terwijl en toen

Zinnen in alfabetische volgorde


alors je vais

"Alors je vais" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer