ARRIÈRE-PLAN IN NEDERLANDS

Vertaling van Arrière-Plan in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 3.5126

Voorbeelden van het gebruik van Arrière-Plan in een zin en hun vertaling

Arrière-plan et lignes de force du programme communautaire Progress.
Achtergrond en hoofdpunten van het communautair programma Progress.
Rechercher en arrière-plan.
In achtergrond zoeken.

Een achtergrond

( contexte , fond , arrière-plan )
Ayez un premier plan, un arrière-plan, le tout dans de belles proportions.
Met een voorgrond, een achtergrond, alles in mooie verhouding.
Sélectionner un arrière-plan.
Een achtergrond selecteren.

De achtergrond

( contexte , fond , arrière-plan )
Ce festival est renommé pour sa scène en plein air avec le château en arrière-plan.
Het festival is bekend om zijn openluchtpodium tegen de achtergrond van het kasteel.
Tu as les filles en arrière-plan?
Heb je de meisjes op de achtergrond?

Op de achtergrond

( contexte , fond , arrière-plan )
A l'arrière-plan? Un peu flou?
Helemaal op de achtergrond, volledig niet in beeld?
Cette photo a un peu d'arrière-plan. A-e-H.
Op deze foto zie je op de achtergrond' AEH' staan.
Andere zin voorbeelden
C'est le même arrière-plan.
Het is dezelfde achtergrond.
Arrière-plan de page.
Het tabblad" Achtergrond.
Introduction et arrière-plan.
Inleiding en achtergrond.
Mettre en arrière-plan.
Instellen als achtergrond.
Arrière-plan de la sélection.
Selectie achtergrond.
Arrière-plan sélectionné.
Selectie achtergrond.
Arrière-plan général de la situation actuelle.
De huidige situatie: algemene achtergrond.
Il y a un clown en arrière-plan.
Er staat een clown op de achtergrond.
Jeopardy en arrière-plan.
Jeopardy op de achtergrond.
Son petit-garçon mange un crayon en arrière-plan.
Zijn peuter eet een potlood op in de achtergrond.
Il se passait quelque chose en arrière-plan.
Er was iets gaande op de achtergrond.
Il y a quelque chose en arrière-plan.
Er is iets op de achtergrond.
Avec le temple en arrière-plan.
Met de tempels op de achtergrond.
C'est quoi en arrière-plan?
Wat is dat op de achtergrond?
Je suis en arrière-plan d'une vidéo.
Ik ben op de achtergrond van een video.
Arrière-plan de l'infobulle.
Achtergrondkleur voor hulpballon.
Un arrière-plan qui peut faire éclater la surveillance.
Een achtergrond dat de surveillance doet uitblinken.
C'est plus net en arrière-plan du lit.
Nu is er op de achtergrond veel meer zichtbaar.
Regardez la vidéo et vérifiez tout le monde dans l'arrière-plan!
Loop iedereen na die op de videoband staat!
C'est un programme qui s'exécute en arrière-plan.
Dat programma werkt op de achtergrond.
Ce bâtiment était en arrière-plan.
Dit gebouw zag ik op de achtergrond.
Le panneau est en arrière-plan.
Het bord was in de verte, op de achtergrond.

Uitslagen: 234, Tijd: 3.5126

Zie ook


en arrière plan
op de achtergrond in de achtergrond zit naar de achterkant van
cet arrière-plan
deze achtergrond die achtergrondgegevens
arrière-plan du bureau
de achtergronden van het bureaublad bureaubladachtergrond

"Arrière-plan" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer