AVONS ENTENDU IN NEDERLANDS

Vertaling van Avons Entendu in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.1219

hebben gehoord (82) hebben vernomen (8) hebben geluisterd (6) hebben horen (6)

Voorbeelden van het gebruik van Avons Entendu in een zin en hun vertaling

Hebben gehoord

Nous avons entendu.
We hebben gehoord.
Nous avons entendu les sorcières.
We hebben gehoord wat de heksen zeiden.

Hebben geluisterd

Nous avons entendu les porte-parole des groupes.
We hebben geluisterd naar de woordvoerders van de fracties.
Nous avons entendu des histoires remarquables, d'orateurs remarquables.
We hebben geluisterd naar opmerkelijke verhalen van opmerkelijke sprekers.

Horen

Nous avons entendu des coups de feu.
We horen dat er geschoten wordt.
Nous avons entendu qu'ils rassemble une armée.
We horen dat ze een leger samenstellen.
Andere zin voorbeelden
Nous avons entendu vos opinions et celle de madame le commissaire.
We hebben vernomen wat uw mening is en wat de mening van de commissaris is.
Nous avons entendu que les négociations seront plus rigoureuses que jamais.
We hebben gehoord dat de onderhandelingen de zwaarste tot nu toe worden.
Nous avons entendu que vous vouliez nous voir.
We hebben gehoord dat je ons wou zien.
Nous avons entendu dire que l'Europe est malade.
We hebben horen zeggen dat Europa ziek is.
Nous avons entendu que les hybrides peuvent ne pas être si révolutionnaires que ça.
We hebben gehoord dat hybride auto's niet zo geweldig zijn als ze lijken.
Nous avons entendu les coups de feu.
Wij hebben horen schieten.
Nous avons entendu parler d'efforts arabes et internationaux en vue de reconstruire Gaza.
Wij hebben gehoord over internationale en Arabische inspanningen om Gaza weer op te bouwen.
Nous avons entendu que vous pouvez régler ça en un week-end.
We hebben gehoord, dat u ons in een weekend... in orde kan maken.
J'estime que ce que nous avons entendu ce matin est très encourageant.
Ik vind datgene wat wij vanmorgen hebben gehoord, toch zeer bemoedigend.
Vous dites soutenir l'Agenda de Lisbonne et nous vous avons entendu.
U zegt de Lissabon-agenda te steunen; we hebben gehoord wat u gezegd hebt.
Nous attendions votre venue depuis l'instant où nous avons entendu la prophétie de Merlin.
We wachten al op jullie komst sinds we Merlijns voorspelling hebben gehoord.
Nous t'avons entendu.
Ik zei dat ik je gehoord heb.
Tu sors aujourd'hui? C'est ce que nous avons entendu.
Dat is wat wij gehoord hebben.
Nous avons entendu Roy Vickers arrêté pour possession de drogue.
We hoorden dat Roy Vickers gearresteerd is voor drugsbezit.
Nous avons entendu de nombreux coups de feu.
We hoorden veel geweervuur.
Nous avons entendu parler d'un lieu de pierre.
Wij vertellen verhalen over een plaats die met stenen gebouwd is.
Et tout d'un coup nous avons entendu un boum!
En opeens hoorden we boem!
Et puis nous avons entendu des crissements de freins.
En opeens hoorden we piepende remmen.
Nous avons entendu parler de l'explosion à la radio.
We hoorden over de explosie op de radio.
Nous avons entendu le premier hélas.
We hoorden de eerste helaas.
Nous avons entendu ce qu'a fait Bertram ce matin.
We hoorden wat Bertram vanochtend heeft gedaan.
Nous l'avons entendu toute la journée.
We horen dat de hele dag.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.1219

Zie ook


nous avons bien entendu
hebben wij er vanzelfsprekend we hebben natuurlijk natuurlijk hebben wij wij hebben vanzelfsprekend ook uiteraard hebben wij
nous avons entendu hier
hebben wij gisteren gehoord gisteren hoorden we we gisteren hebben horen gisteren hebben we geluisterd
nous vous avons entendu
we hoorden je we hebben je wel gehoord wij hebben je gehoord
avons entendu aujourd'hui que
hebben vandaag gehoord dat
avons entendu le témoignage
geluisterd hebben naar ooggetuigenverslagen hebben getuigenissen gehoord
nous avons tous entendu parler
we hebben allemaal gehoord over wij hebben allen gehoord
nous avons vu et entendu
wij hebben gezien en gehoord we hebben gehoord en gezien
dont nous avons entendu parler
waar we over gehoord hebben waar we over horen waarover we hebben gehoord

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer