BARRE D'OUTILS IN NEDERLANDS

Vertaling van Barre D'outils in het Nederlands

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0355

Voorbeelden van het gebruik van Barre D'outils in een zin en hun vertaling

Werkbalk

( barre d'outils )
Cacher la barre d'outils en mode plein écran.
Werkbalk& in volledig-scherm-modus verbergen.
Configuration Afficher la barre d'outils.
Instellingen Werkbalk tonen.

Een werkbalk

( barre d'outils )
Une barre d'outils.
Vous permet de renommer une barre d'outils.
Hiermee kunt u een werkbalk hernoemen.

De werkbalk

( barre d'outils )
Active & 160;/ & 160; Désactive la barre d'outils.
Activeert/deactiveert de werkbalk.
La barre d'outils de & kdat;
De werkbalk van& kdat;
Andere zin voorbeelden
Menus et barre d'outils & kchart; implantés.
Ingebedde menu's en werkbalken van& kchart;
Barre d'outils de KDevelop/ Quanta Plus.
Werkbalk van KDevelop/Quanta Plus.
Affiche la boîte de dialogue standard de configuration de la barre d'outils de & kde;
Toont het standaard KDE-dialoogvenster voor het instellen van werkbalken.
Erreur lors de l'enregistrement de la barre d'outils.
Fout bij opslaan werkbalk.
Ouvre la boîte de dialogue de configuration de la barre d'outils d'amarok;
Opent een dialoog waarin u de werkbalken van& amarok; kunt instellen.
La barre d'outils de & kjumpingcube;
De werkbalk van& kjumpingcube;
Afficher la barre d'outils dans la fenêtre principale.
Toon de werkbalk in het hoofdvenster.
Afficher la barre d'outils dans la fenêtre du visionneur de photos.
Toon de werkbalk in het fotoweergavevenster.
La barre d'outils de & juk;
De werkbalk van& juk;
Cliquez sur le bouton Reprendre dans la barre d'outils.
Klik in de werkbalk op de knop Hervatten.
Cliquez sur le bouton Terminer dans la barre d'outils.
Klik in de werkbalk op de knop Beëindigen.
Démarre Konsole sans barre d'outils.
Start Konsole zonder een werkbalk.
Les menus et la barre d'outils.
De menu's en de werkbalk.
Icônes de barre d'outils.
Pictogrammen op de Werkbalk.
Affiche ou cache la barre d'outils.
Toont of verbergt de werkbalk.
La liste des outils est configurée dans le menu Configuration Barre d'outils.
De werkbalken kunnen worden ingesteld in het menu Instellingen Werkbalken instellen.
Cliquez sur le bouton Ouvrir de la barre d'outils du panneau du Navigateur de projet.
Klik op de knop Openen op de werkbalk van de Projectnavigator.
Pour ajouter un bouton à la barre d'outils de fichiers.
Om een knop aan de werkbalk Bestandtoe te voegen.
Déplacer sur la barre d'outils.
Op werkbalk _plaatsen.
Barre d'outils.
We_rkbalken.
La barre d'outils et les menus sont expliqués plus en détail dans la section.
De werkbalk en de menu's worden verder uitgelegd in.
Configuration Afficher la barre d'outils.
Instellingen Werkbalk tonen/verbergen.
Affiche ou cache la barre d'outils de & kbounce;
Toont/verbergt de werkbalk van& kbounce;
La barre d'outils de & juk;
De hoofdwerkbalk van& juk;

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0355

Woord voor woord vertaling


d'outils
-

"Barre d'outils" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer