BOUCHÉE IN NEDERLANDS

Vertaling van Bouchée in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.7498

Voorbeelden van het gebruik van Bouchée in een zin en hun vertaling

Une grosse bouchée, Hans.
Grote hap, Hans.
On va savourer chaque bouchée.
We zullen van ieder hap genieten.

Een hapje

Envie d'une bouchée de Goosie rôti?
Zin in een hapje gebraden Ganzius?
Encore une bouchée et ton souper est terminé.
Nog een hapje en dan zijn we klaar met eten.
Complètement bouchée par le caillot.
Helemaal verstopt door de prop.
Oreille bouchée.
Verstopt oor.
Andere zin voorbeelden
Il a un goût de dépit à chaque bouchée.
Het smaakt wrok bij elke hap.
Ça, c'est une belle bouchée.
Dat is een flinke hap.
Comment détecter qu'une aiguille est bouchée ou endommagée?
Hoe herkent u een verstopte of beschadigde naald?
J'étais bouchée comme une vieille crypte.
Ik was zo verstopt als een oude crypte.
Vous en voulez une bouchée?
Wil je een hapje?
Cela peut indiquer que l'aiguille est bouchée ou endommagée.
Dit kan wijzen op een verstopte of beschadigde naald.
C'est une grosse bouchée.
Wow, grote hap.
La buse 23 est bouchée.
De sproeier van 23 is verstopt.
La bouchée parfaite.
De perfecte hap.
L'arrivée pourrait être bouchée.
De hoofdleiding kan verstopt zijn.
Cela peut indiquer que l'aiguille est bouchée ou endommagée.
Het ontbreken van een druppel kan wijzen op een verstopte of beschadigde naald.
C'est comme une basse-cour en une bouchée.
Net een hapje boerderij.
Peut-être que la ventriculostomie est bouchée.
Misschien is de drain verstopt.
Une bouchée pour les expressionnistes, une pour l'avant-garde.
Een hapje voor de expressionisten, eentje voor de avant-gardisten.
Un bon chien jusqu'à la dernière bouchée.
Een goede hond, tot de laatste hap.
Ma tuyauterie est bouchée.
Mijn afvoer zit verstopt.
T'en veux une bouchée?
Wil je een hapje?
Voilà une belle bouchée.
Dat is een goede hap.
Aujourd'hui on mange, moglie mia. Jusqu'à la dernière bouchée.
Vandaag eten we, moglie mia, tot de laatste hap.
La fosse est bouchée.
De watertank is verstopt.
Juste une bouchée.
Gewoon een hapje.
Tu veux une bouchée?
Wil je een hapje?
Maintenant, c'est la crépine qui est bouchée.
Nu is de afvoerpijp verstopt.
Mes papilles ont brûlé à la seconde bouchée.
M'n smaakpapillen verbrandden na de tweede hap.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.7498

"Bouchée" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer