C'EST ÉVIDENT IN NEDERLANDS

Vertaling van C'est Évident in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1418

het is duidelijk (66) het is overduidelijk (6) het voor de hand ligt (2) dat is logisch (3) natuurlijk was (1)

Voorbeelden van het gebruik van C'est Évident in een zin en hun vertaling

Het is duidelijk

C'est évident, mec.
Het is duidelijk, gast.
Ecoute, c'est évident que je vais devoir soigner le chien tout seul.
Luister, het is duidelijk dat ik de hond zelf zal moeten behandelen.
C'est évident. Ils se sont trompés de date.
Het is overduidelijk dat ze de datum verkeerd hebben opgeschreven.
C'est évident que ce mec te connait.
Het is overduidelijk dat deze man jou kent.
Bien sur, c'est évident.
Natuurlijk, dat is logisch.
C'est évident, avec ce que vous avez à porter là-haut!
Dat is logisch. Je moet al dat extra gewicht meetorsen!
Andere zin voorbeelden
Vous pensez que c'est évident?
Je denkt dat het voor de hand ligt?
C'est évident pourquoi il ne vous l'a pas dit tout de suite.
Het is duidelijk waarom hij het u niet meteen heeft verteld.
C'est évident.
Het is overduidelijk.
C'est évident que c'était une passe de Ben.
Natuurlijk was het een pass van Ben.
C'est évident.
Het is duidelijk.
C'est évident, ne penses-tu pas?
Het is overduidelijk, denk je niet?
C'est évident que tu penses à elle.
Het is duidelijk dat je aan haar denkt.
C'est évident pourquoi.
Het is overduidelijk waarom.
C'est évident!
Dat is logisch!
C'est évident!
Het is duidelijk!
Je le sais C'est évident.
Je weet het wel. Het is overduidelijk.
Donc c'est évident que nous commencions avec vous.
Dus het is duidelijk dat we met jou beginnen.
Josh, c'est évident.
Josh, het is duidelijk.
C'est évident que tu te fais virer.
Het is duidelijk dat jij eruit wordt geschopt.
Leo, c'est évident qu'il ment.
Leo, het is duidelijk dat hij liegt.
C'est évident, n'est-ce pas?
Het is duidelijk, nietwaar?
C'est évident qu'il est effrayé.
Het is duidelijk dat hij bang is.
C'est évident que vous êtes courageux.
Het is duidelijk dat je moedig bent.
C'est évident, non?
Het is duidelijk, nietwaar?
Parce que c'est évident.
Want het is duidelijk.
C'est évident que tu l'aimes.
Het is duidelijk dat je haar leuk vindt.
Non, mais c'est évident.
Nee, maar het is duidelijk.
Ils sont coupables, c'est évident.
Ze zijn schuldig. Het is duidelijk.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1418

Zie ook


mais c'est évident
maar het is duidelijk maar het is evident natuurlijk wel maar tevergeefs
donc c'est évident
dus dat is duidelijk dus ik denk dat het overduidelijk is
c'est évident qu' ils
ze zijn overduidelijk het is nogal waarschijnlijk dat ze het is duidelijk dat ze
c'est évident qu' on
we zijn duidelijk het duidelijk is dat we
c'est plutôt évident
het is vrij duidelijk het is nogal duidelijk dat ligt nogal voor de hand het is vrij vanzelfsprekend het behoorlijk duidelijk is
c'est aussi évident
is het zo duidelijk

Woord voor woord vertaling


c'est
-
évident
- duidelijk evident vanzelfsprekend overduidelijk natuurlijk uiteraard spreekt vanzelf

"C'est évident" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer