C'EST UNE GRANDE IN NEDERLANDS

Vertaling van C'est Une Grande in het Nederlands

Uitslagen: 246, Tijd: 0.1255

het is een grote (44) dit is een belangrijke (8) het is een geweldige (5) het is een enorme (3) het is een groot (12)

Voorbeelden van het gebruik van C'est Une Grande in een zin en hun vertaling

Het is een grote

C'est une grande ville,
Het is een grote stad.
C'est une grande boîte.
Het is een grote doos.

Dit is een belangrijke

C'est une grande opportunité.
Dit is een belangrijke gelegenheid.
C'est une grande leçon, Emma.
Dit is een belangrijke les, Emma.

Het is een geweldige

Et c'est une grande opportunité de carrière.
En het is een geweldige carrièrekans.
Mais c'est une grande chance... De donner une grande performance.
Maar het is een geweldige kans op kwaliteitsvol acteren.

Het is een enorme

Ouais, c'est une grande société.
Ja, het is een enorme onderneming.
C'est une grande difficulté que de filmer simultanément dans deux différents pays.
Het is een enorme opgave om dit te gelijktijdig te filmen in twee verschillende landen.
Andere zin voorbeelden
C'est une grande étape dans une relation.
Het is een grote stap in een relatie.
C'est une grande soirée pour toi.
Dit is een belangrijke avond voor je.
C'est une grande école, Robby.
Het is een grote school, Robby.
C'est une grande maison, n'est-ce pas?
Het is een groot huis, toch?
C'est une grande occasion, Callie.
Het is een geweldige kans, Callie.
C'est une grande journée pour toi.
Dit is een belangrijke dag voor je.
C'est une grande... victoire sur le Premier Amendement.
Het is een grote overwinning inzake het Eerste Amendement.
C'est une grande famille, non?
Het is een groot gezin, hé?- Ja,?
C'est une grande opportunité.
Het is een geweldige kans.
Messieurs, s'il vous plait, c'est une grande décision.
Heren, alsjeblieft, Dit is een belangrijke beslissing.
C'est une grande responsabilité.
Het is een grote verantwoordelijkheid.
C'est une grande aide.
Het is een grote hulp.
C'est une grande propriété.
Het is een groot stuk land.
C'est une grande soirée pour Haley.
Dit is een belangrijke avond voor Haley.
C'est une grande technique, tant que tu n'es pas l'autre.
Het is een geweldige techniek, zolang jij niet die ander bent.
C'est une grande maison.
Het is een groot huis.
C'est une grande soirée pour moi.
Dit is een belangrijke avond.
C'est une grande soirée pour les forces de l'ordre.
Het is een grote avond voor rechtshandhaving.
Doucement, Ronin, c'est une grande forêt.
Rustig, Ronin, het is een groot bos daarbuiten.
C'est une grande opportunité.
Het is een grote kans.
C'est une grande décharge.
Het is een groot gebied.

Uitslagen: 246, Tijd: 0.1255

Zie ook


c'est une grande victoire
dit is een grote overwinning dit was een enorme overwinning dit is een aanzienlijke overwinning
c'est une grande fille
is een grote meid ze is een groot meisje dat is een heel kind
c'est une grande décision
het is een grote beslissing het is een enorme beslissing dit is een belangrijke beslissing
c'est une grande opportunité
dit is een geweldige kans dit een grote kans is dit is een belangrijke gelegenheid
c'est une grande journée
dit is een belangrijke dag is een grote dag het is een grootse dag
c'est une grande réussite
is het echt een grote prestatie het is een spectaculaire prestatie dit is een grote prestatie het is heel geslaagd
c'est une grande avancée
het is een grote stap dit is een belangrijke stap vooruit dit is een grote vooruitgang
c'est une grande table
tafel is groot het is een grote tafel
c'est une grande pièce
dit is een grote ruimte is een grote kamer

Woord voor woord vertaling


"C'est une grande" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer