CÔTE OUEST IN NEDERLANDS

Vertaling van Côte Ouest in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1026

westkust (80) west coast (22) west kust (6)

Voorbeelden van het gebruik van Côte Ouest in een zin en hun vertaling

Westkust

( côte ouest , côte occidentale )
Ton secteur côte Ouest a entièrement été placé en quarantaine létale.
Je volledige Westkust sector staat onder quarantaine.
Vos avocats de la Côte Ouest ont dit ça?
Uw Westkust advocaten zeggen dit?

West coast

Laisser les opérations de la côte Ouest à Ben Simon.
Draag West Coast handelingen over aan Ben Simon.
Je suis commerciale pour Carnahan Cutler Monroe, division de la côte Ouest.
Ik ben account executive bij Carnahan Cutler Monroe, West Coast Division.

De west coast

Il a été muté sur la côte ouest.
Hij werd naar de West Coast overgeplaatst.
Sur la côte Ouest... Ils ont Snoop, Dre,
Aan de West Coast hebben ze Snoop, Dre,

De west kust

On va enfin pouvoir commencer à appeler la côte ouest?
Denk je nog met de west kust te kunnen bellen?
La Côte Ouest.
De West Kust.

De westkust

Jusqu'à la côte Ouest?
Tot de Westkust?
Ici, sur la Côte Ouest, vous avez détruit votre forêt.
Hier aan de westkust hebben jullie je bossen verwoest,

Van de west coast

Arrivée en même temps que nos bateaux de la côte ouest.
Perfect getimed met de aankomst van onze schepen van de West Coast.
J'aime la côte ouest.
Ik, ik hou van de West Coast.
Andere zin voorbeelden
Les règles de la côte ouest?
Westkust regels?
Ils vont évacuer toute la Côte Ouest.
Ze gaan de gehele Westkust ontruimen.
Et M. Dan Jones, qui arrive de nos bureaux de la Côte Ouest.
En Mr. Dan Jones, gerecruteerd van ons West Coast office.
Côte Est ou côte Ouest?
Oostkust of Westkust?
Je pourrais laisser les opérations de la côte Ouest à Ben Simon.
Ik kan de West Coast ondernemingen overdragen aan Ben Simon.
J'étais sur la côte ouest pour affaires.
Ik was aan de west kust voor zaken.
Je ne peux pas te laisser la côte ouest.
Ik kan je de westkust niet geven.
Juste la côte ouest.
Alleen de westkust.
Industry, pour la côte ouest.
Industrie aan de westkust.
C'est la côte ouest.
Dat is de westkust.
Comment ça se passe, sur la côte ouest?
Hoe is 't op de westkust?
Cette photo est vendue à tous les médias d'ici à la côte ouest.
Die foto is rondgestuurd naar elke zender van hier tot de West kust.
Nous venons de perdre la côte Ouest.
We verloren net de Westkust.
Il fait une tournée sur la côte Ouest.
Hij doet een tournee aan de westkust.
Il s'est embarqué sur un cargo pour la Côte Ouest.
Hij begon op een vrachtschip voor de West Coast.
Ils ont déplacé la moitié de la drogue sur la côte Ouest.
Ze verhuizen de helft van de meth op de West Coast.
Je m'appelle Seth Cohen, les Cohens de la côte Ouest.
Mijn naam is Seth Cohen, van de West Coast Cohens.
C'est pas mal... pour la côte Ouest.
Het is ok... voor de West Coast.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1026

"Côte ouest" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer