CE REGARD IN NEDERLANDS

Vertaling van Ce Regard in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.1503

Voorbeelden van het gebruik van Ce Regard in een zin en hun vertaling

Ok, ce regard sur ton visage.
Goed, die blik op je gezicht.
J'ai vu ce regard dans vos yeux quand vous leur parlez.
Ik zie die blik in je ogen als je met ze praat.

Zo aan

Et ne me fais pas ce regard.
Kijk me niet zo aan.
Ne me fais pas ce regard.
Kijk me niet zo aan.
Ne me lance pas ce regard.
Wel. Kijk niet zo.
Ce regard que vous avez, c'est de l'amour?
Kijk je dan zo wazig van de liefde?

Dat gezicht

Je connais ce regard.
Ik ken dat gezicht.
Non, je connais ce regard.
Nee, ik ken dat gezicht.
Et maintenant, j'aperçois ce regard sur ton visage.
En nu zie ik die uitdrukking op je gezicht.
Que veux dire ce regard?
Wat betekent die uitdrukking?
Andere zin voorbeelden
Tu as vu ce regard, pas vrai?
Je zag die blik, toch?
Que veut dire ce regard?
Waarom kijk je me zo aan?
Parce que tu as ce regard.
Omdat je die blik had.
Ne me jetez pas ce regard.
Kijk me niet zo aan.
Pourquoi ce regard?
Vanwaar die blik?
Pas ce regard.
Kijk me niet zo aan.
Mais si tu pouvais voir ce regard.
Maar als je dat gezicht ziet.
Allez, je vois ce regard sur votre visage.
Komaan, ik zag die blik op je gezicht.
Grace, ce regard est rempli de Phil.
Grace, die blik is vol met Phil.
Je m'en rappelle, je me souviens de ce regard.
Ik herinner me dat gezicht.
Tu penses que je connais pas ce regard?
Denk je dat ik die blik niet herken?
Ce regard... Dans ses yeux!
Die blik in zijn ogen!
Je vois ce regard dans tes yeux.
Ik zie die blik in jouw ogen.
Je connais ce regard dans ses yeux.
Ik ken die blik in zijn ogen.
Quel est ce regard?
Wat betekent die blik?
Je connais ce regard, Lenny.
Ik ken die blik, Lenny.
Je connais ce regard.
Ik ken die blik.
Je connais ce regard,
Ik ken die blik.
Je connais ce regard.
Ik ken die blik.
Je connais ce regard,
Ik ken die blik.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.1503

"Ce regard" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer