CHAQUE COMPRIMÉ PELLICULÉ CONTIENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Chaque Comprimé Pelliculé Contient in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0301

elke filmomhulde tablet bevat (211) elke omhulde tablet bevat (3) elke film-omhulde tablet bevat (2) elk filmomhulde tablet bevat (4)

Voorbeelden van het gebruik van Chaque Comprimé Pelliculé Contient in een zin en hun vertaling

Elke filmomhulde tablet bevat

Chaque comprimé pelliculé contient 600 mg ou 800 mg de gabapentine.
Elke filmomhulde tablet bevat 600 mg of 800 mg gabapentine.
Chaque comprimé pelliculé contient 0,19 mg de jaune orangé E110.
Elke filmomhulde tablet bevat 0,19 mg zonnegeel FCFE110.

Elke omhulde tablet bevat

Chaque comprimé pelliculé contient 118,96 mg de lactose.
Elke omhulde tablet bevat 118,96 mg lactose.
Chaque comprimé pelliculé contient 121 mg de lactose sous forme monohydraté.
Elke omhulde tablet bevat 121 mg lactose als monohydraat.

Iedere filmomhulde tablet bevat

Chaque comprimé pelliculé contient 100 mg de ritonavir.
Chaque comprimé pelliculé contient 100 mg de tolcapone.
Iedere filmomhulde tablet bevat 100 mg tolcapon.

Filmomhulde tablet bevat

Chaque comprimé pelliculé contient 200 mg de ribarivine.
Één filmomhulde tablet bevat 200 mg ribavirine.
Chaque comprimé pelliculé contient 200 mg de tolcapone.
Filmomhulde tablet bevat 200 mg tolcapon.
Andere zin voorbeelden
Chaque comprimé pelliculé contient 0,19 mg de lécithine(soja) E 322.
Elke filmomhulde tablet bevat 0.19 mg lecithine( soja)E322.
Chaque comprimé pelliculé contient 125 mg de bosentan sous forme de monohydrate.
Elk filmomhulde tablet bevat 125 mg bosentan als monohydraat.
Chaque comprimé pelliculé contient 0,86 mg de lactose sous la forme de lactose monohydraté.
Elke filmomhulde tablet bevat 0,86 mg lactose als lactose monohydraat.
Chaque comprimé pelliculé contient 200 mg d'entacapone.
Elk filmomhulde tablet bevat 200 mg entacapone.
Chaque comprimé pelliculé contient 0.08 mg de laque de jaune orangé FCF aluminium E110.
Elke filmomhulde tablet bevat 0,08 mg zonnegeel FCF aluminium verflakE110.
Chaque comprimé pelliculé contient 25 mg d'agomélatine.
Elk filmomhulde tablet bevat 25 mg agomelatine.
Chaque comprimé pelliculé contient 75 mg de clopidogrel sous forme de bésilate.
Elk filmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel als besilaat.
Chaque comprimé pelliculé contient 0.5 mg de propylèneglycol E1520.
Elke filmomhulde tablet bevat 0,5 mg propyleenglycolE1520.
Chaque comprimé pelliculé contient 1 000 microgrammes de sélexipag.
Elke filmomhulde tablet bevat 1000 microgram selexipag.
Chaque comprimé pelliculé contient 1 g de colestilan.
Elke filmomhulde tablet bevat 1 g colestilan.
Chaque comprimé pelliculé contient 1 mg de riociguat.
Elke filmomhulde tablet bevat 1 mg riociguat.
Chaque comprimé pelliculé contient 1 mg d'axitinib.
Elke filmomhulde tablet bevat 1 mg axitinib.
Chaque comprimé pelliculé contient 1,9 mg de lactose sous forme de monohydrate.
Elke filmomhulde tablet bevat 1,9 mg lactose als monohydraat.
Chaque comprimé pelliculé contient 10 mg de brivaracétam.
Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg brivaracetam.
Chaque comprimé pelliculé contient 10 mg de chlorhydrate de mémantine équivalent à 8,31 mg de mémantine.
Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg memantinehydrochloride overeenkomend met 8,31 mg memantine.
Chaque comprimé pelliculé contient 20 mg de sildénafil sous forme de citrate.
Elke filmomhulde tablet bevat 20 mg sildenafil als citraat.
Chaque comprimé pelliculé contient 10 mg de rivaroxaban.
Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg rivaroxaban.
Chaque comprimé pelliculé contient 102,90 mg de lactose sous une forme monohydratée.
Elke filmomhulde tablet bevat 102,90 mg lactose als monohydraat.
Mg Chaque comprimé pelliculé contient 100 mg de rufinamide.
Mg Elke filmomhulde tablet bevat 100 mg rufinamide.
Chaque comprimé pelliculé contient 15 mg d'edoxaban sous forme de tosilate.
Iedere filmomhulde tablet bevat 15 mg edoxaban als tosilaat.
Chaque comprimé pelliculé contient 233 mg de lactose monohydraté.
Iedere filmomhulde tablet bevat 233 mg lactose als monohydraat.
Chaque comprimé pelliculé contient 600 mg d'éfavirenz.
Iedere filmomhulde tablet bevat 600 mg efavirenz.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0301

Woord voor woord vertaling


chaque
- elke iedere per
pelliculé
- filmomhulde filmomhuld tablet

Zinnen in alfabetische volgorde


chaque comprimé pelliculé contient

"Chaque comprimé pelliculé contient" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer