COMME MON PÈRE IN NEDERLANDS

Vertaling van Comme Mon Père in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0844

Voorbeelden van het gebruik van Comme Mon Père in een zin en hun vertaling

Comme mon père?
Comme mon père avant moi.
Zoals mijn vader voor mij.
J'étais policière. Comme mon père et mes frères.
Ik was een politieagent net als mijn vader en broers.
Et je serai comme mon père?
En dan zal ik net als mijn vader?
Un peu comme mon père.
Een beetje zoals mijn pa.
Juste... fait comme mon père l'a fait.
Doe zoals mijn pa.

Zoals mijn pap

Je ne suis pas comme mon père.
Ik ben niet zoals mijn pap.
Je ne suis pas comme mon père.
Ik ben ook niet zoals mijn pap.
Andere zin voorbeelden
Comme mon père, et son père avant lui.
Zoals mijn vader en zijn vader voor hem.
Zero est comme mon père.
Zero is net als mijn vader.
Comme mon père dit toujours.
Zoals mijn vader altijd zegt;
Je ne veux pas devenir comme mon père.
Ik wil niet zoals mijn vader worden.
Comme mon père dit toujours.
Het is zoals m'n vader altijd zegt.
Je suis votre reine et comme mon père, je vais régner.
Ik ben uw koningin en net als mijn vader wil ik regeren.
Je serai jardinier, comme mon père.
Tuinier, net als m'n vader.
Comme mon père?
Zoals mijn vader?
Chirurgien, comme mon père.
Chirurg. Net als mijn vader.
Tout comme mon père a puni les Cornouaillais.
Zoals m'n vader de Cornish heeft gestraft.
Comme mon père le faisait.
Net als m'n vader vroeger.
Comme mon père dirait,"koi d'neuf?
Zoals mijn vader zou zeggen, wha Gwan?
Et donc, comme mon père avec moi, je souhaite t'aider.
Dus, net als mijn vader, wil ik je helpen.
Je ne me cacherai pas, comme mon père.
Ik ga niet ondergronds, zoals m'n pa.
Tout comme mon père l'a prédit.
Precies zoals m'n vader altijd zei.
Ou Aton, comme mon père le voulait?
Of Aten, zoals mijn vader wenste?
Je suis comme mon père?
Ben ik net als mijn vader?
Un peu comme mon père.
Net als m'n vader.
Comme mon père et son père autrefois.
Zoals m'n vader en m'n vaders vader.
Je ne suis pas comme mon père, capitaine.
Ik ben niet zoals mijn vader, kapitein.
Alors, tu es comme mon père.
Dan bent je net als mijn vader.
Comme mon père.
Zoals m'n vader rookte.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0844

Zie ook


comme disait mon père
zoals mijn vader altijd zei zoals m'n pa altijd zei zoals mijn pappie vroeger zei
comme mon beau-père
zoals mijn stiefvader zoals mijn schoonvader
comme si mon père
alsof mijn vader net alsof m'n vader
perdant comme mon père
een mislukkeling zoals mijn pa
parlez comme mon père
klinkt als mijn vader
il est comme mon père
hij lijkt op m'n vader hij is als een vader hij is net m'n vader
je suis comme mon père
ben ik net als mijn vader ik ben niet zoals mijn vader ik net als pa ben
un homme comme mon père
een man zooals vader
comme mon père avant moi
zoals mijn vader voor mij net als mijn vader deed zoals mijn vader deed
vous êtes comme mon père
u bent net m'n pa u bent net m'n vader je bent precies mijn vader
tu es comme mon père
je bent precies mijn vader je bent net als mijn vader
comme mon père dit toujours
zoals m'n vader altijd zegt
et mon père
en mijn vader en pa

Woord voor woord vertaling


comme
- zoals net als
mon

"Comme mon père" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer