CONCERTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Concerts in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0412

Voorbeelden van het gebruik van Concerts in een zin en hun vertaling

Shows

( spectacles , shows , émissions )
Les concerts les plus intenses se sont déroulés dans ces conditions.
De meest intensieve shows zijn in dat soort omstandigheden.
Les deux concerts affichent complets.
Beide shows zijn uitverkocht.
Les tickets de tous les concerts auxquels j'ai assisté.
Tickets van ieder concert waar ik ooit naartoe ben gegaan.
II arrive toujours quelque chose à cette voiture aux concerts.
Na elk concert mankeert die auto iets.
Tu as parlé de concerts?
Optreden, zeg je?
Ca me rappelle un de mes concerts en Floride.
Doet me denken aan m'n optreden in Florida.
Andere zin voorbeelden
Exécution de concerts et de spectacles.
Uitvoeren van concerten en voorstellingen.
J'ai vu 48 concerts de Creed... 42.
Ik ben naar 48 optredens van Creed geweest, dus... 42.
On va à des concerts, au musée, et nous rions.
We gaan naar concerten en musea en we lachen.
Et plus de concerts sur les radeaux.
En geen optredens op vlotten meer.
Concerts, diners, matchs, vernissages.
Concerten, etentjes, wedstrijden, galleriën.
Fête, concerts, supers colocataires.
Feesten, concerten, leuke kamergenoten.
Je viendrai à tes concerts à New York, Philadelphie et Boston.
Ik kom naar je optredens in New York en Philadelphia en Boston.
Avec des concerts, des contrats et tout.
Met concerten, platencontracten en al.
Je donne deux concerts ce soir, un samedi et un autre dimanche.
Ik doe twee shows vanavond. En één op zaterdag en één op zondag.
J'ai encore deux concerts à New York, un mariage.
Nog twee optredens in New York, een bruiloft.
Neuf concerts en une semaine et demie.
Negen shows in anderhalve week.
Il va donner des concerts exceptionnels.
Hij gaat speciale concerten geven.
Des milliers de concerts. Des millions de fans.
Duizenden optredens, miljoenen fans.
Les jeunes vont à leurs concerts. Ils s'y amusent ferme.
Jeugd gaat naar hun concert en vermaakt zich prima.
On fait 5 gros concerts en 5 jours.
We gaan vijf grote optredens in vijf dagen geven.
Il n'y a quasi plus de concerts.
Er zijn bijna geen concerten meer.
J'ai fait quelques concerts avec Merle à l'époque.
Ik heb vroeger een paar shows met Merle gedaan. Dat is te gek.
Des photos de concerts près de la scène.
Concert foto's van dichtbij het podium.
On pourra peut-être faire quelques concerts.
Misschien kunnen we wel optreden.
Les trois concerts en Espagne furent fantastiques.
Die drie Spaanse optredens waren fantastisch.
Des boîtes de nuit, de la danse, des concerts, du rire.
Nachtclubs, dancings, concerten, vrolijkheid.
Je me souviens d'un soir. On commençait les concerts.
Er was wel een avond, toen we begonnen met optreden.
Et ma cousine Gwen m'a trainé à un de ses concerts.
En mijn nichtje Gwen sleepte me mee naar dit concert.
Pourquoi ma fille va à l'un de tes concerts?
Waarom gaat m'n dochter naar jouw concert?

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0412

Zie ook


quelques concerts
paar concerten een paar optredens paar shows
deux concerts
twee concerten beide shows twee optredens twee shows
vos concerts
je optredens je concerten
concerts prévus
optredens gepland aangekondigde concerten concerten deze
tous les concerts
ieder concert elke show al die shows ging elk optreden zo veel concerten
genre de concerts
soort optredens soort concerten , de concerten
de tes concerts
concerten van jou van jouw shows van jouw concerten
plus de concerts
geen concerten meer geen optredens
de mes concerts
van mijn concerten m'n optreden
sur les concerts
van songkick uit de concerten
aime les concerts
hou van optredens hou van livemuziek
une série de concerts
reeks concerten in
on a des concerts
we zijn geboekt hebben wij nog optredens we hebben livemuziek
de concerts de rock
rockconcerten
concerts à new york
optredens in new york
subventions aux associations de concerts
de toelagen aan de concertverenigingen

S Synoniemen van "concerts"


"Concerts" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer