CONTINUEZ À IN NEDERLANDS

Vertaling van Continuez À in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.8818

Voorbeelden van het gebruik van Continuez À in een zin en hun vertaling

Continuez à chercher.
Blijven zoeken.
Continuez à bosser.
Blijven werken.

Ga door met

Poussez, continuez à pousser!
Persen. Ga door met persen!
Continuez à construire ces relations.
Ga door met het opbouwen hiervan.
Andere zin voorbeelden
Mais continuez à creuser.
Maar blijf spitten.
Continuez à les bombarder.
Blijf bombarderen.
Mais continuez à liquider.
Maar blijf liquideren.
Sections n°8 et n°10: continuez à patrouiller dans la mine.
Sectiesnr.8ennr.10: Doorgaan met patrouilleren van het mijn gebied.
Continuez à alimenter ce feu.
Blijf dat vuur voeden.
Continuez à utiliser un moyen de contraception efficace y compris après l'arrêt du traitement.
Ga door met het gebruik van effectieve anticonceptie nadat de behandeling is stopgezet.
Continuez à transmettre régulièrement.
Ga door met regelmatige tussenpozen.
Continuez à marcher.
Blijf lopen.
Si vous continuez à frapper comme ça, vous allez me réveiller.
Als je zo blijft kloppen, maak je me nog wakker.
Et vous continuez à jeter tout ce que l'on obtient.
En je blijft alles weg gooien wat we krijgen.
Continuez à vous entraîner au kata.
Blijf jullie kata oefenen.
Continuez à l'utiliser pendant la durée prescrite par votre médecin.
Ga door met het gebruik zolang uw arts dit voorschrijft.
Juste continuez à respirer.Ok?
Gewoon blijven ademen, oke?
Tessa si vous continuez à parler, je vais couper ses ailes.
Tessa, als je blijft praten, krijg je geen geld meer.
Continuez à courir!
Blijven rennen!
Continuez à cherchez.
Blijf zoeken.
Si vous continuez à mentir, je ne peux pas vous aider.
Als je blijft liegen, kan ik je niet helpen.
Continuez à dealer.
Blijven dealen.
Continuez à venir.
Blijf komen.
Continuez à pousser.
Blijven persen.
Continuez à chercher.
Blijf zoeken.
Les autres, continuez à courir!
De rest blijft lopen!
Vous continuez à vous dissimuler derrière quelques paragraphes.
U blijft zich verstoppen achter paragrafen.
Continuez à respirer profondément.
Diep blijven ademhalen.
Continuez à me regarder!
Blijf mij aankijken!
Vous continuez à m'étonner.
Je blijft me verbazen.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.8818

Zie ook


continuez à tirer
blijven trekken blijf vuren blijven schieten
continuez à appuyer
door verder te drukken blijf erop drukken blijf duwen
continuez à taper
blijven tikken blijf tikken
continuez à nier
blijft ontkennen
vous continuez à me
jullie doorgaan met mij jullie me blijven blijf je zo naar me
continuez à me mentir
gaan gewoon tegen me blijven liegen tegen mij blijft liegen blijf liegen
vous continuez à chercher
u door blijft gaan jullie blijven zoeken naar
vous continuez à nous
je op ons blijft
et continuez à travailler
en je blijft werken en werk verder aan
continuez à dire qu'
nog steeds blijft zeggen dat zegt steeds dat
continuez à les aimer
van ze blijft houden
si vous continuez à me
als jullie doorgaan met mij als jullie zo tegen me blijven als je tegen mij blijft
continuez à parler comme ça
zo blijft praten blijf zo praten praat nog steeds zo

Woord voor woord vertaling


"Continuez à" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer