COOP IN NEDERLANDS

Vertaling van Coop in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0314

Voorbeelden van het gebruik van Coop in een zin en hun vertaling

Cooper

T'as de la chance, d'avoir un homme comme Coop.
Jij hebt geluk... Dat je een man als Cooper hebt.
C'est important pour le pays et pour Sterling Coop.
Voor mij wel. En voor Sterling Cooper.
Andere zin voorbeelden
Titre: Coop Banka, a. s.
Benaming: Coop Banka, a.s.
Un effet réseau renforcement des projets Coop.
Een netwerkeffect hebben versterking van Co-op projecten.
Merde Coop! Tu m'as presque touché.
Verdomme Coop, je raakte me bijna.
Coop le sait, il m'a pardonnée.
Coop weet het. Hij heeft me vergeven.
Bon sang, Coop avait raison.
Godverdomme, Coop had gelijk.
Je sais, Coop.
Ik weet het, Coop.
Ignore-le, Coop.
Negeer hem, Coop.
Je t'ai dit de l'ignorer, Coop.
Ik zei je hem te negeren, Coop.
Je l'ai fait pour nous, Coop.
Ik deed het voor ons, Coop.
Hé, Coop.
He, Coop.
Tu m'entends, Coop?
Hoor je me, Coop?
Je suis Nick Cooper, mes amis m'appellent Coop.
Ik ben Nick Cooper. M'n vrienden noemen me Coop.
Mais elle a besoin de toi, Coop.
Maar ze heeft je nodig, Coop.
Ecoute, Coop.
Luister, Coop.
Appelez-moi Coop.
Noem me Coop.
Et j'ai embrassé Coop.
En ik kuste Coop.
Excusez-moi, Coop?
Excuseer me, Coop?
Nom de la société Officina Creativa Soc. Coop Sociale.
Bedrijfsnaam Officina Creativa Soc. Coop Sociale.
Je les ai donnés à Coop.
Ik gaf ze aan Coop.
Et maintenant, Coop se pavane avec ton bijou.
Tja, Nu pronkt Coop met jouw juwelen.
Le grand Coop.
De Grote Coop.
On va aller à la coop. On aura dix euros la livre.
Kom mee naar de Co-op, We krijgen tien euro per pond.
Je chante au mariage de Coop.
Ik ga zingen op Coop's bruiloft.
Je le jure, Coop. Je vais te descendre.
Ik zweer het Cooper, ik vermoord je.
Coop Hauts Fonctionnaires Experts.
Samenwerkingsraad Hoge ambtenaren Deskundigen.
Coop? C'est quoi"coop"?
Wat is 'n coop?
Salut, Dr Coop.
Hey, Dr. Freedman.
C'est ainsi que marche la coop.
Zo werkt dat bij ons.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0314

Zie ook


de coop
van coop
et coop
en coop en cooper
oncle coop
oom coop ome coop
c'est coop
solomon coop
solomon coop
coop du nouveau jour
de new day co-op new day coop
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer