D' AMIS IN NEDERLANDS

Vertaling van D' Amis in het Nederlands

Uitslagen: 246, Tijd: 0.1015

Voorbeelden van het gebruik van D' Amis in een zin en hun vertaling

Pas d'amis, pas de followers, pas de sous-fifres, personne.
Geen vrienden, geen volgelingen, geen handlangers, niemand.
J'ai des tas d'amis, des amis proches.
Ik heb veel vrienden, nauwe vrienden.
Des pères et des frères d'amis, étaient tués dans la rue.
Vaders en broers van vrienden stierven op straat.
Informations, amis, amis d'amis, photos.
Nieuwsberichten, vrienden, vrienden van vrienden, foto's.
J'ai un millier d'amis, et je me sens plus seule que jamais.
Ik heb duizend vrienden, en ik voel me eenzamer dan ooit.
Je n'ai pas d'amis, Docteur Kibner.
Ik heb geen vrienden, Dr Kibner.
Tu as des tas d'amis. Ça va aller.
Je hebt veel vrienden. 't Komt goed.
Pas d'amis, pas de fric, plein d'ennemis.
Geen vrienden, geen geld, massa's vijanden.
Il a beaucoup d'amis, et l'école a d'incroyables salles informatiques.
Hij heeft veel vrienden en de school heeft een verbazingwekkend computerlokaal.
Pas d'amis. Pas de famille.
Geen vrienden... geen familie.
Vous n'avez pas beaucoup d'amis, n'est-ce pas Bohannon?
Je hebt niet veel vrienden hé, Bohannon?
Je n'avais pas beaucoup d'amis,
Ik had niet veel vrienden.
Et surtout, ne te fais pas d'amis, Jack.
En het belangrijkste: maak geen vrienden, Jack.
Et je n'ai pas d'amis... filles.
En ik heb geen vrienden die meisjes zijn.
J'ai peu d'amis, John.
Ik heb weinig vrienden, John.
J'ai pas d'amis,
Ik heb geen vrienden.
Vous n'avez pas d'amis, Selena.
Jij hebt geen vrienden, Selena.
Tu n'as plus d'amis, maintenant!
Je hebt nu geen vrienden!
Il n'a pas d'amis.
Hij heeft geen vrienden.
Vous avez de drôles d'amis, Carter.
Je hebt rare vrienden, Carter.
T'as pas d'amis, ici.
Je hebt hier geen vrienden.
Ce genre d'amis, si.
Dit soort vrienden wel.
Mais moi aussi, j'aurai besoin d'amis, un jour.
Maar wie weet heb ik zelf ooit 'n vriend nodig.
Il n'a pas d'amis,
Hij heeft geen vriendjes.
Il n'a jamais eu beaucoup d'amis,
Hij had nooit veel vriendjes.
T'as assez d'amis, t'en veux plus?
Heb je zoveel vrienden dat je geen nieuwe wil maken?
Joan est connu pour avoir beaucoup d'amis. Ils vont pêcher ensemble.
Joan staat bekend om haar maatjes, ze gaan samen vissen.
Parfois, on a besoin d'amis, de la famille ou d'un psychiatre.
Soms hebben we vrienden, familie of een psychiater nodig.
Pas beaucoup d'amis, plutôt sur la retenue.
Weinig vrienden, erg op zichzelf.
En parlant d'amis, où est ta poupée?
Over vrienden gesproken, waar is je pop?

Uitslagen: 246, Tijd: 0.1015

Zie ook


Woord voor woord vertaling


"D' amis" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer