D'AVOIR PEUR IN NEDERLANDS

Vertaling van D'avoir Peur in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.023

Voorbeelden van het gebruik van D'avoir Peur in een zin en hun vertaling

C'est bien d'avoir peur, Colin.
Het is goed om bang te zijn, Colin.
Nous avons raison d'avoir peur de la fonte des banquises.
We hebben reden om bang te zijn voor smeltende ijskappen.

Bang voor te zijn

Ya pas de raison d'avoir peur ok?
Er is niets om bang voor te zijn, oké?
Tu n'as pas besoin d'avoir peur.
Je hoeft nergens bang voor te zijn.

Bang voor

Pas besoin d'avoir peur de moi.
Je hoeft niet bang voor me te zijn.
Aucune raison d'avoir peur.
Je hoeft nergens bang voor te zijn.
Andere zin voorbeelden
Ça fait comment d'avoir peur?
Hoe voelt het om bang te zijn?
C'est normal d'avoir peur.
Het is normaal om bang te zijn.
Et trop bête d'avoir peur.
En te dom om bang te zijn.
C'est bien d'avoir peur.
Het is goed om bang te zijn.
C'est normal d'avoir peur.
Het is goed om bang te zijn.
J'en ai marre d'avoir peur.
Ik ben 't zat om bang te zijn.
Ce n'est pas grave d'avoir peur.
Het is niet erg om bang te zijn.
A partir de maintenant, vous savez ce que c'est d'avoir peur.
Vanaf nu zullen jullie weten hoe het is om bang te zijn.
Calmez-vous, docteur. Ce n'est pas le moment d'avoir peur.
Kalm, dit is niet het moment om bang te zijn.
Je sais ce que c'est d'avoir peur.
Ik weet hoe 't is om bang te zijn.
Tu avais tous les droits d'avoir peur.
Je had het volste recht om bang te zijn.
Ce n'est pas stupide d'avoir peur,
Het is niet dom om bang te zijn.
T'as raison d'avoir peur.
Je hebt alle reden om bang te zijn.
Ce n'est pas drôle d'avoir peur.
Het is niet leuk om bang te zijn.
Il n'ya pas besoin d'avoir peur.
Het is niet nodig om bang te zijn.
Je suis las d'avoir peur.
Ik ben het beu om bang te zijn.
Il n'a pas tort d'avoir peur.
Het is niet verkeerd om bang te zijn.
Pas besoin d'avoir peur, on va pas mourir.
Je hoeft niet bang te zijn, we zullen niet sterven Lah.
Tu n'as aucune raison d'avoir peur.
Je hoeft niet bang voor me te zijn.
Il est normal d'avoir peur de l'avenir.
Het is oké om bang te zijn voor de toekomst.
Ai-je l'air d'avoir peur?
Lijkt het erop dat ik bang ben voor de dood?
Inutile d'avoir peur.
Je hoeft je niet te vrezen.
On a raison d'avoir peur.
Ik ben bang voor die man.
D'avoir peur.
Die angst.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.023

Zie ook


inutile d'avoir peur
je hoeft je niet te vrezen je hoeft niet bang te zijn bang hoef ik niet te zijn
cessé d'avoir peur
zijn angst is verloren niet bang meer
le moment d'avoir peur
moment om bang te zijn moment om schrik te hebben tijd voor jouw angst
pas besoin d'avoir peur
je hoeft niet bang te zijn je hoeft niet te flippen niet nodig om bang te zijn je hoeft niet bang voor
des raisons d'avoir peur
reden om bang te zijn redenen om bang te zijn
ai marre d'avoir peur
ben zat om bang te zijn klaar met bang te zijn
d'avoir peur de lui
bang voor hem te zijn van hem te vrezen van bang voor hem
pas le moment d'avoir peur
niet het moment om bang te zijn niet het moment om schrik te hebben
as peur d'avoir mal
bent bang voor pijn

Woord voor woord vertaling


Zinnen in alfabetische volgorde


d'avoir peur

"D'avoir peur" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer