DÉCENTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Décente in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0731

Voorbeelden van het gebruik van Décente in een zin en hun vertaling

Toute personne décente dans cette salle est indignée par vos paroles.
Elk fatsoenlijk mens in deze zaal is woedend over uw uitlating.
Pourquoi je peux pas rencontrer une espèce décente?
Waarom kan ik geen fatsoenlijk ras ontmoeten?
Une chambre décente.
Behoorlijk hotel.
Elle n'arrivait pas à trouver une chambre d'hôtel décente.
Ze kon geen behoorlijk hotel vinden.
La sono était plutôt décente.
De zaalversterking was best goed.
C'est sûrement la seule chose décente que j'ai faite pour lui.
Dat was het enige goede wat ik voor hem heb gedaan.

Een fatsoenlijk

Je peux choisir d'être une personne décente.
Ik kan kiezen een fatsoenlijk mens te zijn.
Vous êtes une personne décente.
U bent een fatsoenlijk mens.

Een goede

Vous avez fait une affaire décente.
Je hebt een goede zaak.
Je suis une personne décente.
Ik ben een goed mens.

Redelijk

Vous leur donnez une vie décente.
Nu geef jij ze een redelijk leven.
Alors fixez-nous une caution décente.
Geef ons een redelijke borgsom.
Andere zin voorbeelden
Il ne te reste qu'une chose décente à faire.
Dwayne. Je kunt maar één fatsoenlijk ding meer doen.
Cette robe est décente.
Hij is fatsoenlijk.
Faites en sorte qu'elle ait une sépulture décente.
Zorg dat ze behoorlijk begraven wordt.
Toute personne décente y verrait une tragédie, pas vrai?
Enige fatsoenlijke persoon die hier rondloopt, zien een tragedie, nietwaar?
Je ne pense pas être moins décente que Spielberg.
Ik denk niet dat ik niet minder fatsoenlijk ben dan Spielberg.
C'est la seule chose décente à faire.
Het is 't meest fatsoenlijke om te doen.
Encore plein de temps pour avoir une nuit décente.
Nog genoeg tijd om een een fatsoenlijke avondje uit te hebben.
Il est temps que tu aies une paire décente à porter.
Het wordt tijd dat je een paar fatsoenlijke schoenen draagt.
Avez-vous une cravate décente?
Heb je een fatsoenlijke das?
Je suppose que je vais devoir aller ailleurs... Pour trouver une putain de pelle décente.
Ik zal ergens een fatsoenlijke schop moeten zien te vinden.
Une robe décente!
Een fatsoenlijke mantel!
Comme toute personne décente le ferait.
Zoals een fatsoenlijk persoon zou doen.
Il mérite une sépulture décente.
Hij verdient een fatsoenlijke begrafenis.
Si tu es une personne décente, le bébé est en sécurité.
Als u een fatsoenlijk mens bent is de baby veilig.
Pas même une pierre tombale décente?
Niet eens een fatsoenlijke grafsteen?
On l'a accusé de voler pour avoir voulu m'offrir une vie décente.
Ze dwongen hem te stelen om mij een behoorlijk leven te kunnen geven.
Les couples se séparent souvent de manière décente.
Vaak gaan paren op een fatsoenlijke manier uiteen.
Espérons-le, avoir, à l'avenir, une nuit de repos décente.
Ik hoop dat we ooit nog eens aan een fatsoenlijke nachtrust toekomen.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0731

Zie ook


décente que
goede dat
sociale décente
een behoorlijke sociale
tu es décente
ben je netjes ben je toonbaar ben je fatsoenlijk ben je aangekleed
vie décente pour tous
waardig leven voor iedereen
être une personne décente
een fatsoenlijk mens te zijn
est nécessaire à une vie décente
nodig is om een behoorlijk leven

"Décente" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer