DÉMÉNAGE IN NEDERLANDS

Vertaling van Déménage in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0857

Voorbeelden van het gebruik van Déménage in een zin en hun vertaling

On déménage à L. A.
We verhuizen naar LA.
On déménage à Tulsa.
We verhuizen naar Tulsa.

Ga verhuizen

Je déménage.
Ik ga verhuizen.
Je déménage à Bucarest.
Ik ga verhuizen naar Boekarest.

Verhuis

( déménage , déménagement , pars )
Um, je suis désolée. Je déménage à Montgomery dans 2 jours.
Het spijt me, maar ik verhuis over een paar dagen naar Montgomery.
Il se peut que je déménage à Chicago la semaine prochaine.
Ik verhuis volgende week misschien naar Chicago.

Verhuist

( déménage , part , emménage )
Elle déménage demain.
Ze verhuist morgen.
Et si l'hôpital déménage, partirez-vous avec lui?
Als het ziekenhuis verhuist, ga jij dan mee?

Gaat

( va , est , pars )
S'il déménage en Oregon, Portland, c'est logique.
Als hij richting Oregon gaat, klinkt Portland logisch.
Il déménage dans l'ancien appartement d'Alex.
Hij gaat in het appartement van Alex wonen.
L'agent Corby déménage pour que tu puisses emménager.
Agent Corby vertrekt, zodat jij weer plek hebt.
Que je veux qu'il déménage et que je.
Zeg dat ik wil dat hij vertrekt en.
Andere zin voorbeelden
On déménage à Paris.
We verhuizen naar Parijs.
Je déménage.
Ik ga verhuizen.
On déménage à Los Angeles.
We verhuizen naarL.A.
On déménage à Paris.
We verhuizen naar Paris.
Je déménage, mais on en parlera.
Ik ga verhuizen, maar we praten later.
Je déménage ici de toute façon, que ça te plaise ou non.
Ik verhuis hierheen, of je het nu wel of niet leuk vindt.
Elle déménage à chaque fois et regarde ses photos d'identité.
Ze verhuist steeds en kijk eens naar haar rijbewijsfoto's.
Mais si on déménage et que ça ne nous plait pas?
Maar wat als we verhuizen en we het niet leuk vinden?
Je déménage d'ici pour me trouver de nouveaux amis.
Ik verhuis uit dit huis en zoek nieuwe vrienden.
Ouais, je déménage.
Ja, ik ga verhuizen.
Leonard, je déménage.
Leonard, ik ga verhuizen.
Je déménage beaucoup.
Ik verhuis vaak.
C'est elle qui déménage, donc elle devrait conduire.
Technisch gezien is zij die gene die gaat, dus technisch gezien moet zij rijden.
On déménage à San Diego.
We verhuizen naar San Diego.
Dès que notre maison est prête, on déménage.
Zodra ons huis klaar is, zijn we weg.
Sa famille déménage presque tous les ans.
Zijn familie verhuist bijna elk jaar.
Va chercher ses valises. Elle déménage.
Pak Amy's koffers, ze vertrekt.
Reggie, je déménage.
Reggie, ik ga verhuizen.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0857

Zie ook


déménage à
verhuizen naar verhuis naar ga naar verhuist naar
déménage beaucoup
verhuis vaak verhuist erg vaak verhuizen veel
déménage demain
ga morgen verhuizen is vandaag verhuisdag verhuist morgen
que je déménage
dat ik verhuis dat ik ging verhuizen dat ik om te verhuizen dat ik naar dat ik weg ga
on déménage souvent
we verhuizen veel verhuizen wij zo vaak je veel verhuist
je déménage ici
ik naar hier kwam ik verhuis hierheen ik hier heen verhuis ik hierheen ging
déménage à paris
ga naar parijs verhuizen naar paris verhuizen naar parijs
déménage à rome
gaat naar rome verhuizen
je ne déménage pas
ik hier niet wonen ik verhuis niet ik ga niet weg ik niet hoef te verhuizen
je déménage en californie
ik verhuis naar californië ga ik naar californië

Zinnen in alfabetische volgorde


déménage

"Déménage" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer