DÉMISSIONNE IN NEDERLANDS

Vertaling van Démissionne in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.316

neem ontslag (52) stop (20) stop ermee (15) aftreden (5) kap ermee (6) treed af (4) treedt af (2) ontslag neemt (30) neemt ontslag (10) stoppen (5) ontslag nemen (4) stopte (3)

Voorbeelden van het gebruik van Démissionne in een zin en hun vertaling

Neem ontslag

Démissionne avant de t'endormir.
Neem ontslag voor je in slaap valt.
Je démissionne,
Ik neem ontslag.

Stop

( arrête , stop , mets )
Je démissionne, aussi.
Ik stop, ook.
Je démissionne!
Ik stop!

Stop ermee

Je démissionne.
Ik stop ermee.
Je démissionne, t'expliqueras ça à ta mère.
Weet je wat? Ik stop ermee. Leg dat maar uit aan je moeder.
Depuis deux mois il y a des manifestations pour qu'on démissionne.
Al twee maanden schreeuwt een menigte om ons aftreden.
C'est partout aux infos... Markes démissionne.
Het is op het nieuws, Markes gaat aftreden.

Kap ermee

Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans je démissionne?
Welk deel van' Ik kap ermee' hebt u niet begrepen?
Je démissionne avant que vous ne me renvoyez. Alors comment aimez-vous vos pommes?
Ik kap ermee voordat je me kunt ontslaan?

Treed af

Je démissionne, Votre Honneur.
Ik treed af, Edelachtbare.
Je démissionne pour éviter un autre bain de sang.
Ik treed af om verder bloedvergieten te voorkomen.
Andere zin voorbeelden
Je démissionne.
Ik neem ontslag.
Et je démissionne du Glee Club, dès maintenant.
En ik stop bij bij Glee Club, per direct.
Je démissionne.
Ik neem ontslag.
Je démissionne.
Ik neem ontslag.
Je démissionne.
Ik stop.
Je démissionne, Chef.
Ik stop ermee, baas.
Le Sénateur Gregg Markes démissionne?
Senator Gregg Markes gaat aftreden?
Alors démissionne.- Je le ferai.
Dan stop, ik zou het doen.
Je démissionne, et il faut deux heures pour trouver un remplaçant?
Ik stop ermee, en het duurt twee uur voor ze vervangers sturen?
Je démissionne.
Ik neem ontslag.
Tu veux que je démissionne?
Moet ik aftreden?
Je démissionne.
Ik stop ermee.
Je démissionne.
Ik neem ontslag.
C'est pourquoi je démissionne.
Daarom stop ik.
Il démissionne et devient Secrétaire général!
Hij treedt af en wordt secretaris-generaal!
Je démissionne!
Ik kap ermee!
Mais s'il démissionne, ça sera un traître.
Maar als hij ontslag neemt, is hij een verrader.
Je suis juste venu ici pour vous dire en personne que je démissionne.
Ik kwam hier alleen om je persoonlijk te vertellen dat ik stop.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.316

Zie ook


il démissionne
hij neemt ontslag treedt hij af
on démissionne
we stoppen we gaan je ontslag neemt wij nemen ontslag
ou démissionne
of bij ontslag of zelf ontslag neemt
qu'elle démissionne
dat ze stopte dat ze ontslag neemt dat zij aftreedt
qu'il démissionne
dat hij ontslag neemt het neerleggen
alors je démissionne
dan neem ik ontslag dan stop ik ermee dan stap ik daarom treed ik dus ik stop ermee
mais je démissionne
maar ik neem ontslag maar ik ben gestopt
je démissionne demain
ik neem morgen ontslag ik treed morgen af
soit je démissionne
ik ben weg ik ermee
donc je démissionne
dus ik stop ermee daarom naam ik dus neem ik ontslag
ou qui démissionne
of dat ontslag neemt of aftredende
on ne démissionne pas
niemand neemt ontslag
démissionne de ses fonctions
treedt , zijn ambt ontslag neemt uit zijn ambt
membre du conseil d'administration démissionne
een lid van de raad van bestuur ontslag neemt een lid van de raad van bestuur aftreedt

"Démissionne" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer