DÉTECTIVES IN NEDERLANDS

Vertaling van Détectives in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0264

Voorbeelden van het gebruik van Détectives in een zin en hun vertaling

Privédetectives

( détective privé )
Je croyais les détectives rusés.
Ik dacht dat privédetectives slim waren.
Nous ne sommes pas détectives.
We zijn geen privédetectives.
L'agence de détectives Savannah.
Savannah Detective Agency.
Y a pas d'argent pour les détectives honnêtes.
Een eerlijke detective verdient niet veel.
Capitaine Bass, détectives Simone et Sipowicz.
Hoofdinspecteur Bass, rechercheur Simone and Sipowicz. Hoofdinspecteur.
Détectives Burkhardt et Griffin, Shérif Adjoint Farris.
Rechercheur Burkhardt en Griffin, hulpsheriff Farris.
Andere zin voorbeelden
Détectives Ebony et Ivory.
Rechercheurs Ebony en Ivory.
Les Meilleurs Détectives du Monde".
De beste rechercheurs ter wereld.
Détectives, que puis-je faire pour vous?
Detectives, wat kan ik voor jullie doen?
Détectives, qu'est ce qui se passe?
Detectives, wat is er?
Détectives Madigan et Bonaro.
Rechercheurs Madigan en Bonaro.
Détectives... c'était sa fiancée.
Detectives... het was zijn verloofde.
Les détectives sont observateurs.
Rechercheurs zijn oplettend.
Ces autres détectives ne le sont pas.
Die andere detectives waren dat niet.
Rien n'échappe aux détectives.
Rechercheurs ontgaat niets.
Détectives, vous allez devoir attendre ici. Je suis désolé.
Detectives, jullie zullen hier moeten wachten, sorry.
Les détectives ici sont tous des ex-flics.
Elke detective hier zit bij de politie.
Quels détectives?
Welke rechercheurs?
Je travaille avec les détectives Sullivan et Lucas.
Ik werk met rechercheurs Sullivan en Lucas.
Le truc de détectives.
Dat detective gedoe.
Pour des détectives, vous ne savez pas grand chose.
Voor rechercheur, weten jullie niet zoveel.
Ce sont des détectives expérimentés.
Het zijn ervaren detectives.
Détectives, je ne suis pas une personne violente.
Rechercheurs, ik ben geen geweldadig persoon.
Jouer les détectives en mangeant de la dinde.
Detective spelen boven de kalkoen.
Ce sont des détectives.
Het zijn detectives.
Détectives Vega et Flynn.
Rechercheur Vega en Flynn.
Nous ne sommes plus des détectives.
We zijn geen detectives meer.
Après tout, j'ai bien passé un an à jouer les détectives à Mousetrap.
Ik heb tenslotte een jaar detective gespeeld in The Mousetrap.
Détectives Johnson, Cort, Carrie Mathison.
Rechercheur Johnson, maak kennis met Carrie Mathison.
On est détectives,
We zijn rechercheurs.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0264

S Synoniemen van "détectives"


"Détectives" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer