DANS LE LIT IN NEDERLANDS

Vertaling van Dans Le Lit in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 1.0296

in bed (105) naar bed (7) in de slaapkamer (4) in het bed ligt (1) in de bedding (3)

Voorbeelden van het gebruik van Dans Le Lit in een zin en hun vertaling

In bed

Zacharides est mort dans le lit 10 au service Fosdick.
Mr Zacharides overleed in bed 10 op Fosdick.
Pourquoi tu ne t'es pas allongée dans le lit, chérie?
Waarom lig je niet in bed, lieverd?

Naar bed

Mettons-nous dans le lit.
Laten we naar bed gaan.
Ray viens dans le lit.
Kom naar bed.
En gros... pervers dans le lit, pervers dans le monde entier.
Samengevat: Pervers in de slaapkamer, pervers in de hele wereld.
Dans le lit, sur votre droite. Côté nord.
In de slaapkamer, jouw rechterkant.

In het bed liggen

Tu vois Mona. Elle est dans le lit.
Je ziet Mona in het bed liggen.
Y aura quelque chose dans le lit pour moi?
Zorg je dat er iemand in het bed ligt voor mij?
Andere zin voorbeelden
Ce matin... dans le lit, tu le savais.
Vanmorgen in bed wist je het.
Dans le lit!
In bed!
Viens dans le lit.
Kom naar bed.
Qu'est-ce que tu fais dans le lit de Christy, Brantley?
Wat doe je in bed Christy's, Brantley?
Tu viens dans le lit?
Kom je naar bed?
Quelle heure... vous... dans le lit?
Hoe laat u... naar bed?
Va dans le lit.
Ga in bed.
T'es probablement prête à sauter dans le lit.
Je gaat zo vast meteen naar bed.
Et qui est dans le lit 4?
En wat ligt er in bed 4?
Retourne dans le lit.
Ga terug in bed.
La façon dont il bavait dans le lit.
De manier waarop hij kwijlde in bed.
Reviens dans le lit.
Kom terug in bed.
De ce qu'ils font dans le lit.
Wat ze doen in bed.
Ana. Ana les a vus ensemble dans le lit.
Ana zag ze samen in bed.
La première nuit, Tracy était dans le lit.
De eerste nacht lag Tracy in bed.
Vraiment, des serpents dans le lit?
Serieus? Slangen in bed?
Ce matin, j'ai trouvé des Cocoa Puffs dans le lit.
Vanmorgen vond ik Cocoa Puffs in bed.
Il est mon patient dans le lit 2.
Hij is mijn patiënt in bed 2.
Tu dors avec moi dans le lit!
Je slaapt bij mij in bed!
L'athlète, c'est toi. Tu dors dans le lit.
Jij bent de atleet, die slaapt in bed.
Je suis dans le lit du Diable, Rufio.
Ik lig in het bed van de duivel, Rufio.
Ensuite, déshabille-toi et va dans le lit.
Trek daarna ook alles van jezelf uit, ga het bed in.

Uitslagen: 240, Tijd: 1.0296

Woord voor woord vertaling


"Dans le lit" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer