DE CONSERVATION DES RÉSERVES DE POISSON EN MER IN NEDERLANDS

Vertaling van De Conservation Des Réserves De Poisson En Mer in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0984

Voorbeelden van het gebruik van De Conservation Des Réserves De Poisson En Mer in een zin en hun vertaling

Behoud van de visbestanden in zee

DECEMBRE 2000.- Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.- Erratum.
DECEMBER 2000.- Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee.- Erratum.
JANVIER 2006.- Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.
JANUARI 2006.- Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee.

Tot het behoud van de visbestanden in zee

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.
Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee.
système d'allocation collectif que dans le système de quotas individuels, et définies dans les mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.
in het collectieve benuttigingssysteem, hetzij in een systeem van individuele quota, en vastgesteld als tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee.

Behoud van visbestanden in zee

L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par l'alinéa suivant.
Het artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van visbestanden in zee, wordt aangevuld met het volgende lid.
L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997,
23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 februari 1997,
Andere zin voorbeelden
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 2000,
16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 3 februari 2000,
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 2000,
16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 3 februari 2000,
du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots« 4 et 5» sont remplacés par les
21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee worden de woorden« 4 en 5» vervangen door de
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001,
21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 maart 2001,
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001,
21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 maart 2001,
du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001,
21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 maart 2001,
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997,
23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 februari 1997,
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997,
23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 februari 1997,
du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 5
17 december 2003, houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 januari 2004,
Vu l'arrêté ministériel du 21décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002,
21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 februari 2002,
L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, comme modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin
23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van visbestanden in zee, zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 juni
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 2000,
16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 3 februari 2000,
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001,
21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 maart 2001,
Vu l' arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001,
21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 maart 2001,
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifiée par les arrêtés ministériels des 5 février 1998,
23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 februari 1998,
Vu l'arrêté ministériel du 21décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002,
21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 februari 2002,
Vu l' arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004,
17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 januari 2004,
Vu l' arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004,
17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 januari 2004,
Vu l' arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004,
17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 januari 2004,

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0984

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer