DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE IN NEDERLANDS

Vertaling van De L'éducation Et De La Culture in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0311

Voorbeelden van het gebruik van De L'éducation Et De La Culture in een zin en hun vertaling

Direction generale de l'éducation et de la culture.
Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur.
Direction générale de l'éducation et de la culture.
Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur.

Voor onderwijs en cultuur

Direction générale de l'éducation et de la culture.
Directoraatgeneraal voor Onderwijs en Cultuur.
Directrice générale, Commission européenne, direction générale de l'éducation et de la culture.
Directeur Generaal, Europese Commissie, Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur.

Gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur

De l'éducation et de la culture sur la.
Gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur.
Compétence: section des affaires sociales, de l'éducation et de la culture.
Bevoegde Afdeling: Afdeling voor sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur.

Van onderwijs en cultuur

Coopération dans les domaines de l'éducation et de la culture.
Samenwerking op het vlak van onderwijs en cultuur.
Travaux dans le domaine de l'éducation et de la culture visant à promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique.
Werkzaamheden op het gebied van onderwijs en cultuur ter bevordering van het leren van talen en taalverscheidenheid.
Andere zin voorbeelden
Direction generale de l'éducation et de la culture Multimédia: Culture- Éducation- Formation.
Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur Multimedia: Cultuur- Onderwijs- Opleiding.
De l'éducation et de la culture.
Onderwijs en cultuur.
Commission européenne, Direction générale de l'éducation et de la culture.
Europese Commissie Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur.
Des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture SOC.
Sociale zaken, familiale aangelegenheden, onderwijs en cultuur SOC.
Des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture.
Sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur.
Viviane Reding, Membre de la Commission responsable de l'éducation et de la culture.
Viviane Reding Lid van de Commissie verantwoordelijk voor onderwijs en cultuur.
Membre de la Commission responsable de l'éducation et de la culture.
Lid van de Commissie, verantwoordelijk voor onderwijs en cultuur.
Section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture.
Afdeling voor sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur.
Section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture.
Sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur.
La session plénière sera également placée sous le signe de l'éducation et de la culture.
De zitting zal ook in het teken staan van onderwijs en cultuur.
De l'éducation et de la culture.
ONDERWIJS EN CULTUUR.
De l'éducation et de la culture.
Gezinsvraagtukken, onderwijs en cultuur.
Viviane Reding Membre de la Commission européenneresponsable de l'éducation et de la culture.
Viviane Reding Lid van de Europese Commissie belast met onderwijs en cultuur.
Autres services d'intérêt public fournis par la direction générale de l'éducation et de la culture.
Andere dienstverlening van algemeen belang van Directoraatgeneraal voor Onderwijs en Cultuur.
Commission européenne Direction générale de l'éducation et de la culture Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
Europese Commissie Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur Wetstraat 200, B-1049 Brussel.
Commission européenne Direction générale de l'éducation et de la culture Rue Belliard, 7B-1049 Bruxelles candidat».
Europese Commissie Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur Rue Belliard/ Belliardstraat,7B-1049 Bruxelles/ Brussel voor aanvragers” doornemen.
Commission européenne Direction générale de l'éducation et de la culture Rue Belliard, 7B-1049 Bruxelles.
Europese Commissie Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur Rue Belliard/ Belliardstraat,7B-1049 Bruxelles/ Brussel.
Page relative au Prix de littérature sur le site de la direction générale de l'éducation et de la culture.
Webpagina over de literatuurprijs van het directoraat-generaal Onderwijs en cultuur.
Président de la section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture.
Voorzitter van de Afdeling voor sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur.
Présidente de la section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture.
Voorzitster van de Afdeling voor sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur.
Compétence: section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture.
Bevoegde Afdeling: Afdeling voor sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur.
Compétence: section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture.
Bevoegde Afdeling: Afdeling voor sociale aangelegenheden, gezinsvraagstukken, onderwijs en cultuur.

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0311

Zie ook


ministère de l'éducation et de la culture
het ministerie van onderwijs en cultuur
directeur général de l'éducation et de la culture
de directeur-generaal onderwijs en cultuur
dans le domaine de l'éducation et de la culture
op het gebied van onderwijs en cultuur
de la direction générale de l'éducation et de la culture
directoraat-generaal onderwijs en cultuur
commission européenne direction générale de l'éducation et de la culture
europese commissie directoraat-generaal onderwijs en cultuur europese commissie directoraatgeneraal voor onderwijs en cultuur
de l'éducation et de la culture de la commission européenne
voor onderwijs en cultuur van de europese commissie
projets communs dans le domaine de l'éducation et de la culture
gezamenlijke projecten op het gebied van onderwijs en cultuur gezamenlijke projeaen op het gebied van onderwijs en cultuur
détectées à la direction générale de l'éducation et de la culture
de bij het directoraat-generaal onderwijs en cultuur ontdekte
de l'éducation et de la formation
van onderwijs en opleiding onderwijs en scholing
de l'éducation et de la jeunesse
onderwijs en jeugd onderwijs en jeugdzaken onderwijs- en jeugdbeleid
de l'éducation et de la recherche
onderwijs en onderzoek opleiding en onderzoek wijs en onderzoek onderwijs- en onderzoeksbeleid
de l'information et de la culture
informatie en cultuur culturele en informatieve
de l'économie et de la culture
economie en cultuur
de l'enseignement et de la culture
van onderwijs en cultuur onderwijs- en cultuursector

Woord voor woord vertaling


de
- van voor om met uit
et
- en van zowel dan met
de
- van voor om met uit
culture
- cultuur teelt

S Synoniemen van "de l'éducation et de la culture"


"De l'éducation et de la culture" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer