DE L'HÉROÏNE IN NEDERLANDS

Vertaling van De L'héroïne in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0746

heroïne (195) de heroïne (14) heroine (11)

Voorbeelden van het gebruik van De L'héroïne in een zin en hun vertaling

Heroïne

( héroïne , héro , héroine )
Pourquoi utiliser de l'héroïne?
Waarom heroïne gebruiken?
J'ai de l'héroïne dans ma poche.
Ik heb heroïne in mijn zak.

De heroïne

Il s'agit pas de l'héroïne.
Het gaat niet om de heroïne, niet echt.
À cause de l'héroïne?
Vanwege de heroïne?

Heroine

( héroïne , héro , la drogue )
Une grosse partie de l'héroïne qui arrive à Los Angeles provient d'Afghanistan.
De meeste heroine in Los Angeles komt uit Afghanistan.
Le Paki dealait de l'héroïne dans son magasin.
De Paki dealde heroine vanuit zijn winkel.
Andere zin voorbeelden
Mais de l'héroïne?
Maar heroïne?
C'est l'histoire de l'héroïne.
Het is de heroïne ding.
De l'héroïne coûterait moins cher.
Heroïne is goedkoper.
Il y avait de l'héroïne dans les cierges.
Er zat heroïne in de kaarsen.
On a trouvé de l'héroïne dans ses poches.
We vonden heroine in z'n zak.
Sûrement parce qu'il me donnait de l'héroïne.
Waarschijnlijk omdat hij me aan de heroïne heeft geholpen.
Comme emballer de l'héroïne dans du café moulu.
Zoals heroïne in koffiepads verpakken.
À chaque fois que je prends des médicaments, sauf de l'héroïne.
Wat ik slik krijg ik als voorschrift. Behalve de heroïne.
Comment un condamné à mort accède à de l'héroïne?
Hoe krijgt een gevangene in de dodencel heroine?
Ils ont trouvé de l'oxycontine, de l'héroïne.
Ze hebben oxycontin gevonden, heroïne.
Qu'est-ce qu'on fait avec de l'héroïne?
Wat doe je met heroine?
C'est pour lui que vous passiez de l'héroïne.
Hij was het voor wie je de heroïne smokkelde.
Il lui faut de l'héroïne.
Hij wil heroïne.
On dirait de l'héroïne turque.
Dit lijkt op Turkse heroine.
Notre ami Heinrich a supervisé la mise au point de l'héroïne pour Bayer.
Onze vriend Heinrich zag dus toe op de ontwikkeling van heroine bij Bayer.
C'est de l'héroïne?
Is dat heroïne?
Et de l'héroïne.
En heroïne.
Sarah et Dave ont apporté de l'héroïne.
Sarah en Dave hebben heroïne mee.
C'est de l'héroïne.
Dat is heroïne.
Viv, on a de l'héroïne.
Viv, we hebben heroïne.
Il a fait fortune en vendant de l'héroïne à des lycéens.
Hij verdient zijn geld met de verkoop van heroïne aan schoolkinderen.
Je prends... de l'héroïne.
Ik gebruik heroïne.
Bien, ça ressemble à de l'héroïne.
Nou, het lijkt op heroïne.
Vous savez qu'ils ont trouvé de l'héroïne sur lui.
Je weet dat ze heroïne op hem vonden.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0746

Zie ook


avec de l'héroïne
met heroine met heroïne
prenait de l'héroïne
heroïne gebruikt gebruikte heroïne nam heroïne
pureté de l'héroïne
zuiverheid van heroïne
acheter de l'héroïne
van je heroïne kopen
passiez de l'héroïne
de heroïne smokkelde
vendre de l'héroïne
heroïnehandel heroïne verkopen
de l'héroïne dans ses
heroïne vanuit zijn heroine in z'n
nous avons trouvé de l'héroïne
we vonden heroïne
de la cocaïne et de l'héroïne
cocaïne en heroïne
de l'héroïne et de la cocaïne
heroïne en cocaïne
le prix de vente de l'héroïne
de straatwaarde van heroïne
de l'héroïne ou de la cocaïne
heroïne of cocaïne
l'héroïne de l' école
de held van de school
de l'ue
EU europese unie
de l'accord
overeenkomst akkoord
de l'année
jaar dienstjaar

Woord voor woord vertaling


de
- van voor om met uit

S Synoniemen van "de l'héroïne"


"De l'héroïne" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer