DE LA BASE DE DONNÉES IN NEDERLANDS

Vertaling van De La Base De Données in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.1123

Voorbeelden van het gebruik van De La Base De Données in een zin en hun vertaling

Database

( base de données , banque de données , database )
Vous parlez de la base de données la plus sensible de la police?
Je hebt het over de meest gevoelige database in de wetshandhaving?
Mise à jour de la base de données des empreintes terminée.
Updaten van vingerafdrukken in database is klaar.
La mise à jour de la base de données d'empreintes est terminée. Name.
Bijwerken van de database met vingerafdrukken is voltooid.Name.
La mise à jour de la base de données de vignettes est terminée. Name.
Bijwerken van de database met miniaturen is voltooid.Name.

Van de database

État de la base de données %1 & 160;
Status van de database%1.
Conception de la base de données.
Opzet van de database.
Utilisation de la base de données.
La diffusion de la base de données Comext est assurée par les serveurs suivants.
De verspreiding van het gegevensbestand Comext wordt verzorgd door de volgende dienstenfirma's.
Pour cent des frais d'investissement de la base de données sont imputables à l'Institut.
Van de investeringskosten van de gegevensbank worden aan het Instituut toegerekend.
Coûts d'établissement de la base de données des sites d'antennes.
Inrichtingskosten van de gegevensbank van antennesites.

Voor de database

Créer le dossier de la base de données & 160;?
Créer le dossier de la base de données & 160;?
Map aanmaken voor de database?
Andere zin voorbeelden
Coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes.
Periodieke kosten van de databank van antennesites.
Budget- Coûts de la base de données nationale sur les équidés.
Begrotingsmiddelen- Kosten voor de Nationale gegevensbank voor de paardenfokkerij.
Mise à jour de la base de données des empreintes terminée.
Bijwerken van vingerafdrukken in database is klaar.
Configuration des collections Définir les emplacements des albums racine et de la base de données.
Instellingen voor verzamelingen Stel de locatie in van hoofdalbums en database.
L'adaptation de la collecte ou de la base de données actuelles.
De aanpassing van de huidige gegevensverzameling of database.
Suppression d'images/ vidéos de la base de données %1éléments sélectionnés.
Afbeeldingen/video's uit de database verwijderen %1 geselecteerd.
Choisissez l'emplacement de la base de données que vous souhaitez importer.
Kies de locatie van de database waaruit u wilt importeren.
Saisissez l'emplacement de la base de données utilisée par le serveur.
Geef het pad naar de database die door de server gebruikt wordt.
N'approchez pas de la base de données médicales.
Blijf voortaan uit de medische database.
Coûts d'interrogation de la base de données.
Kosten van opzoekingen van de gegevensbank.
Croise Alisa Chambers avec tous les groupes terroristes de la base de données.
Vergelijk Alisa Chambers met alle bekende terroristische groepen in de database.
Une erreur non récupérable est arrivée pendant la lecture de la base de données.
Er is een niet corrigeerbare fout opgetreden tijdens het lezen van de database.
Insérer des données de la base de données.
Gegevens vanuit database invoegen.
Erreur lors du chiffrement de la base de données.
Fout bij het versleutelen van de database.
Toi, tu t'occupes de la base de données.
Dan doe jij de database.
Erreur lors du chargement de la base de données.
Fout tijdens het laden van de database.
Dispose de la base de données constituée conformément à l'article 3, 2.
Beschikt de Commissie over een gegevensbank, opgericht overeenkomstig artikel 3, 2°.
Je commence la migration de la base de données.
Ik start de database migratie.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.1123

Zie ook


la base de données courante
huidige database de huidige databasezoekactie
est la base de données
is de databank van is het gegevensbestand van is de database voor
la base de données d'eurostat
de database van eurostat de databank van eurostat
la base de données italienne
italiaanse gegevensbestand

Woord voor woord vertaling


"De la base de données" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer