DE LA VICTOIRE IN NEDERLANDS

Vertaling van De La Victoire in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.2204

Voorbeelden van het gebruik van De La Victoire in een zin en hun vertaling

Nous sommes si proches de la victoire, et du bal d'étudiants.
We zijn zo dichtbij de muzikale overwinning en bal-grootheid.
C'est du ketchup mais ça a le goût de la victoire!
Het is ketchup. Maar het smaakt naar overwinning!
Yémen: Vendredi de la Victoire pour la Syrie et le Yémen.
Jemen: Vrijdag van de Overwinning voor Syrië en Jemen.
Mes amis, sentez la douce odeur de la victoire.
Vrienden, de zoete geur van de overwinning.
Tu peux nous apporter la course de la victoire, Turtle!
Jij kunt de wedstrijd voor ons winnen, Turtle!
Et parfois les enfants ont juste besoin de la victoire.
En soms moeten kinderen gewoon winnen.
Pour nous, vous êtes le garant de la victoire.
U was onze garantie voor de zege.
La paix avec les centaures nous rapproche de la victoire.
Een vredesverdrag met de Centauren brengt ons dichter bij de zege.
Celui de la victoire.
Vous êtes à un choix de la victoire ou de la défaite.
Je bent één beslissing verwijderd van een overwinning of een nederlaag.
Andere zin voorbeelden
C'est l'odeur de la victoire imminente.
Dat is de geur van een nakende overwinning.
Le message de la victoire sur le fascisme est vivant et d'actualité.
De boodschap van de antifascistische zege leeft en heeft niets aan actualiteit verloren.
Une guerre approche. et ils détiennent la clé de la victoire.
Er komt een oorlog aan en zij hebben de sleutel tot de overwinning.
La patience est la clé de la victoire.
Geduld is de sleutel tot de overwinning.
Perdre fait parti de la victoire.
Verliezen is onderdeel van winnen.
C'est l'odeur de la victoire, mon frère!
Ik ruik succes, broeder!
Tous les quarterbacks savent que le secret de la victoire, c'est l'anticipation.
En elke quarterback weet dat anticiperen de sleutel tot winnen is.
Personne ne s'attend à une attaque pendant qu'ils savourent encore le goût de la victoire.
Niemand verwacht een aanval terwijl ze de overwinning nog koesteren.
J'en viendrai pour finir à cette question de la victoire à tout prix.
Mijn laatste punt betreft de kwestie van het winnen tot elke prijs.
Mon ami, je peux sentir le parfum de la victoire.
Vriend, ik proef de overwinning.
Toute la Lozirie se réjouit de la victoire deJorex.
Loziria is blij met de zege van Jorex.
On a peut-être une définition différente de la victoire.
We hebben een andere definitie van winnen,
Le chemin de la victoire.
De weg naar de overwinning.
Le goût de la victoire... en est presque amère.
De smaak van victorie is bijna bitterzoet.
Ça doit être la célébration de la victoire d'hier.
Zal wel komen door het vieren van de overwinning van gisteren.
J'aimerais parler au bâtard du Titan à propos de la victoire.
Ik wil met de Titan's bastaard spreken over winnen.
Sans toutes les règles ou le souci de la victoire.
Zonder dat gedoe met regels en het gezanik over winnen.
Sur le chemin de la victoire.
Op weg naar de overwinning.
Le silence est le son de la victoire,
Stilte is het geluid van de overwinning.
C'est une partie de la victoire.
Dat is onderdeel van de overwinning.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.2204

Zie ook


l'odeur de la victoire
geur van overwinning de reuk van de overwinning
la victoire de l'alliance
zege van de alliantie de overwinning van de alliantie
victoire de la justice
triomf van justitie recht zegevierde
de la grande victoire
van de grote overwinning
la clé de la victoire
sleutel tot de overwinning sleutel tot succes
le goût de la victoire
de smaak van victorie een overwinningsbuit
le jour de la victoire
de dag van de overwinning op de dag van het succes
le secret de la victoire
sleutel tot winnen de sleutel naar de overwinning
le prix de la victoire
prijs van de overwinning
la lueur de la victoire
gloed van de overwinning licht van onze overwinningen
la victoire de la grèce
griekse overwinning de overwinning van griekenland
à la victoire
naar de overwinning
après la victoire
na de overwinning na de winst nadat we gewonnen

Woord voor woord vertaling


"De la victoire" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer