DE MON CHEMIN IN NEDERLANDS

Vertaling van De Mon Chemin in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1689

Voorbeelden van het gebruik van De Mon Chemin in een zin en hun vertaling

Ecartez-vous de mon chemin, Cy.
Ga uit de weg, Cy.
Hors de mon chemin, déchet humain!
Uit de weg, menselijk uitschot!

Mijn buurt

Ote-toi de mon chemin!
Ga uit mijn buurt!
Dégage de mon chemin, et je te ferai passer pour un génie.
Blijf uit mijn buurt en ik zal je er uit laten zien als een genie.
Dieu place sans cesse des obstacles en travers de mon chemin.
God test mij elke keer weer... door obstakels op mijn pad te plaatsen.
Otis, enlève ces recrues de mon chemin.
Otis, haal deze rekruten uit mijn pad.
Andere zin voorbeelden
Hors de mon chemin, Blondasse.
Uit de weg blondje.
Restez hors de mon chemin et je ne révélerai pas que c'était vous.
Jij blijft uit mijn buurt en ik zeg niemand dat jij het was.
Elaine... sors de mon chemin.
Elaine, ga opzij.
Hors de mon chemin, stagiaire!
Uit de weg, stagiair!
Hors de mon chemin, sauvage.
Blijf uit m'n buurt, barbaar.
Dégage de mon chemin, stupide Flanders!
Uit de weg, stomme Flanders!
Reste hors de mon chemin, Brad.
Blijf uit mijn buurt, Brad.
Dégage de mon chemin, je dois voir T'evgin.
Ga uit de weg, ik moet naar T'evgin.
Alors, reste hors de mon chemin!
Dus blijf uit mijn buurt!
Prétends que tu ne me connais pas, et reste en dehors de mon chemin.
Doe alsof je me niet kent, blijf uit m'n buurt.
Alors, reste hors de mon chemin.
Blijf dan uit mijn buurt.
Tiens-toi hors de mon chemin.
Blijf uit m'n buurt.
Dégage de mon chemin, Frank.
Ga uit de weg, Frank.
Sinon, dégage de mon chemin.
Blijf anders uit mijn buurt.
Hors de mon chemin, Quinn.
Uit de weg, Quinn.
Reste hors de mon chemin.
Blijf uit m'n buurt.
Et toi, dégage de mon chemin.
En jij, blijf uit mijn buurt.
Écartez-vous de mon chemin, Reese.
Uit de weg,Reese.
Tant qu'on est pas sorti d'ici, tu dégages de mon chemin!
Zolang we hier zijn, blijf je uit m'n buurt,!
Reste en dehors de mon chemin.
Blijf gewoon uit mijn buurt.
Restez hors de mon chemin.
Blijf uit m'n buurt.
Hors de mon chemin, mon garçon.
Uit de weg, jongen.
Restez hors de mon chemin.
Blijf uit mijn buurt.
Reste en dehors de mon chemin.
Blijf verdomme uit m'n buurt.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1689

Woord voor woord vertaling


"De mon chemin" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer