DEVRIONS-NOUS IN NEDERLANDS

Vertaling van Devrions-Nous in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.1165

Voorbeelden van het gebruik van Devrions-Nous in een zin en hun vertaling

Pourquoi devrions-nous vous faire confiance?
Waarom moeten we je vertrouwen?
Devrions-nous le faire circoncire?
Moeten we hem laten besnijden?

We

Devrions-nous faire de l'équitation?
Zullen we gaan rijden?
Devrions-nous prendre un verre?
Nemen we een drankje?
Andere zin voorbeelden
Mais comment devrions-nous honorer Feynman?
Maar hoe moeten we Feynman eren?
Devrions-nous le dire au Chef?
Moeten we het de baas vertellen?
Peut-être devrions-nous parler à l'intérieur, Monsieur.
Misschien moeten we binnen praten, meneer.
Devrions-nous les tuer aussi?
Moeten we hen ook afmaken?
Pourquoi devrions-nous avoir un déclic pour chaque tableau?
Waarom moeten we een band hebben met elk schilderij?
Comment devrions-nous répondre à ce ralentissement économique?
Hoe moeten we reageren op deze economische vertraging?
Peut-être devrions-nous monter.
Misschien moeten we naar boven gaan.
Alors que devrions-nous faire?
Wat moeten we doen?
Peut-être devrions-nous le tuer.
Misschien moeten we hem vermoorden.
Peut-être devrions-nous continuer demain matin?
Misschien moeten we morgen verdergaan?
Devrions-nous attendre Alec?
Moeten we op Alec wachten?
Devrions-nous pas au moins essayer?
Moeten we het niet tenminste proberen?
Devrions-nous les essayer?
Moeten we ze proberen?
Devrions-nous avoir peur?
Moeten we bang zijn?
Peut-être devrions-nous commencer.
Misschien moeten we beginnen.
Peut-être devrions-nous aller au lit?
Misschien moeten we naar bed gaan?
Peut-être devrions-nous les contacter.
Misschien moeten we contact met hen opnemen.
Bull Hurley et Lincoln Hawk, ou devrions-nous dire David et Goliath?
Bull Hurley en Lincoln Hawk. Of moeten we zeggen David en Goliath?
A quoi devrions-nous réfléchir?
Wat hadden we moeten denken?
Devrions-nous t'abattre?
We moeten jou afslachten?
Que devrions-nous publier selon vous?
Wat denk jij dat we moeten uitgeven?
Que devrions-nous faire?
Wat vindt u dat we moeten doen?
Que devrions-nous faire?
Wat denk jij dat we moeten doen?
Devrions-nous le tuer juste pour être en sécurité?
Moeten ze dood, voor het geval dat?
Devrions-nous sortir ce soir?
Gaan we vanavond uit?
Quelles mesures économiques devrions-nous examiner aux différents stades du cycle de l'innovation?
Welke economische maatregelen moeten wij onderzoeken in de verschillende fasen van de innovatiecyclus?

Uitslagen: 245, Tijd: 0.1165

Zie ook


devrions-nous essayer
zullen we een proberen
devrions-nous lui
moeten we eens bij haar moeten we hem
nous devrions nous réjouir
we moeten blij zijn we mogen blij zijn wij moeten ons verheugen moeten we heel verheugd zijn moeten we dankbaar zijn
comment devrions-nous procéder
hoe gaan we verder hoe zullen wij verdergaan hoe moeten we te werk gaan
peut-être devrions-nous attendre
misschien moeten we wachten op mischien moeten we wachten tot misschien moeten we even wachten
que nous devrions nous marier
dat we moeten trouwen dat we moesten gaan trouwen

"Devrions-nous" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer