DISAIT LA VÉRITÉ IN NEDERLANDS

Vertaling van Disait La Vérité in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0392

Voorbeelden van het gebruik van Disait La Vérité in een zin en hun vertaling

Vertelde de waarheid

Anna Dillon disait la vérité.
Anna Dillon vertelde de waarheid.
Cherise disait la vérité.
Cherise vertelde de waarheid.

Sprak de waarheid

Il disait la vérité, et ça ne plaisait pas à tout le monde.
Hij sprak de waarheid, en dat kwam niet bij iedereen even goed aan.
Le garde forestier disait la vérité.
De parkwachter sprak de waarheid.

Zei de waarheid

Mitas disait la vérité.
Mitas zei de waarheid.
Wanda disait la vérité!
Wanda zei de waarheid!

Waarheid vertelt

Et s'il disait la vérité sur ses créateurs?
Stel dat hij de waarheid vertelt over zijn scheppers?
Il disait la vérité. Sa femme a été tuée a coups de pic a glace.
Dus heeft hij wel de waarheid verteld dat z'n vrouw vermoord is.
Alors qu'il disait la vérité, il mentait aussi à la caméra.
Dus terwijl hij de waarheid vertelde... Ioog hij ook tegen de camera.
Andere zin voorbeelden
Ray disait la vérité.
Ray vertelde de waarheid.
Donc elle disait la vérité.
Ze sprak de waarheid.
Harry disait la vérité.
Harry vertelde de waarheid.
Miguel disait la vérité.
Miguel vertelde de waarheid.
Karen disait la vérité.
Karen vertelde de waarheid.
Il disait la vérité sur une chose.
Hij vertelde de waarheid over één ding.
Roman disait la vérité.
Roman vertelde de waarheid.
James disait la vérité.
James vertelde de waarheid.
Abraham disait la vérité.
Abraham sprak de waarheid.
Il disait la vérité.
Hij sprak de waarheid.
Elle disait la vérité.
Donc, Clide disait la vérité.
Dus Clive vertelde de waarheid.
Alors qu'elle disait la vérité.
Dus ze vertelde de waarheid.
Zhaan disait la vérité, je.
Zhaan vertelde de waarheid, ik.
Votre copine disait la vérité.
Je meisje vertelde de waarheid.
Donc elle disait la vérité.
Dus ze sprak de waarheid.
Elle disait la vérité.
Ze sprak de waarheid.
Davis Riley disait la vérité.
Davis Riley vertelde de waarheid.
Son alibi tient le coup et il disait la vérité pour sa voiture.
Zijn alibi klopt en hij vertelde de waarheid over zijn auto.
Paddy Doyle disait la vérité.
Paddy Doyle vertelde de waarheid.
L'imam disait la vérité.
De imam vertelde de waarheid.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0392

Woord voor woord vertaling


Zinnen in alfabetische volgorde


disait la vérité

"Disait la vérité" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer