DONNER UNE LEÇON IN NEDERLANDS

Vertaling van Donner Une Leçon in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1069

Voorbeelden van het gebruik van Donner Une Leçon in een zin en hun vertaling

Een lesje geven

Vous avez voulu lui donner une leçon.
Je wilde hem een lesje geven.
Je vais te donner une leçon.
Ik zal jou eens een lesje geven.

'n lesje leren

Il va me donner une leçon en utilisant ma propre méthode?
Gaat hij me 'n lesje leren met mijn schrik-gereedschap?
Je voulais donner une leçon au fils, alors j'ai attendu.
Ik wou z'n zoon 'n lesje leren, dus ik hield me gedeisd.

Een lesje

Car il essaie de me donner une leçon.
Omdat hij me een lesje wil leren.
Je vais vous donner une leçon que vous n'êtes pas prêt d'oublier.
Kom, ik leer u een les die u nooit zult vergeten.
Andere zin voorbeelden
Nous allons leur donner une leçon qu'ils n'oulieront jamais.
We moeten ze een lesje leren dat ze nooit nog zullen vergeten.
Je vais vous donner une leçon que vous n'oublierez pas!
Ik zal jullie een lesje leren die je niet zult vergeten!
Quelqu'un devait lui donner une leçon!
Iemand moest hem een lesje leren!
Je voulais lui donner une leçon mais elle ne voulait rien entendre.
Ik wilde haar een lesje leren, maar ze wilde niet luisteren.
J'ai voulu lui donner une leçon... donc j'ai appelé la police.
Ik wilde hem een lesje leren... Dus heb ik de politie gebeld.
J'ai voulu te donner une leçon, mais non.
Ik wilde je een les leren, maar nee.
Lui donner une leçon.
Hem een lesje leren.
J'ai dû leur donner une leçon.
Ik moest ze een lesje leren.
Elle voulait lui donner une leçon.
Ze wilde haar een lesje leren.
On voulait juste lui donner une leçon.
We wilden hem gewoon een lesje leren.
On va lui donner une leçon.
We gaan hem een lesje leren.
Je dois lui donner une leçon.
Ik moet 'm een lesje leren.
Andy, on va leur donner une leçon.
Andy! We kunnen ze een lesje leren.
Imprudent. Nous devrions lui donner une leçon.
Dom, we moeten hem een lesje leren.
Je vais te donner une leçon.
Ik zal je een lesje leren.
Je vais leur donner une leçon.
Ik ga ze een lesje leren.
On voulait lui donner une leçon.
We wilden hem een lesje leren.
J'allais lui donner une leçon.
Ik wilde hem een lesje leren.
Et je vais te donner une leçon.
En ik ga je een lesje leren.
Vous avez voulu lui donner une leçon.
U wou haar een lesje leren.
Il faudrait leur donner une leçon.
We moeten ze een lesje leren.
J'essayais de lui donner une leçon.
Ik wilde... hem een les leren.
Vous voulez me donner une leçon sur vos vertus supérieures?
Me de les lezen over je verheven moraal?
Pas sans lui donner une leçon.
Niet zonder hem een lesje te leren.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1069

Zie ook


lui donner une leçon
hem een lesje leren
me donner une leçon
me een lesje leren ik zo een les leer
vous donner une leçon
jullie een lesje leren je een les geven je een lesje
donner une petite leçon
geven van een korte les een beetje les geven een kleine les leren
nous donner une leçon
ons een lesje leren ons een les milieu-les zou hieruit geleerd
de lui donner une leçon
hem een lesje schaapherder een lesje leren
pour me donner une leçon
om mij een lesje te leren
vais te donner une leçon
ga je een lesje leren zal je een lesje leren wil je een lesje leren zal jou eens een lesje geven
donner une leçon de vie
levensles te geven
donner une leçon que vous
een les die u lesje leren die je
dois lui donner une leçon
moet 'm een lesje leren
avez voulu lui donner une leçon
wou haar een lesje leren wilde hem een lesje geven
donner une idée
idee te geven op een idee

Woord voor woord vertaling


"Donner une leçon" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer