DONNERAIS IN NEDERLANDS

Vertaling van Donnerais in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.1257

Voorbeelden van het gebruik van Donnerais in een zin en hun vertaling

Et je donnerais n'importe quoi pour ne pas être allée dans ce grenier.
En ik wil alles geven om nooit die zolder op te zijn gegaan.
Je donnerais ma paie de la semaine pour cinq minutes avec elle.
Ik zou mijn weekloon geven voor vijf minuten met haar.

Krijg

( ai , reçois , vais )
Je vous le donnerais quand ce sera fait.
Je krijg het als de job klaar is.
Je te donnerais un gateau.
Dan krijg je een koekje.
Andere zin voorbeelden
Mais je te donnerais une autre chance.
Maar ik geef je nog een kans.
Dans quelques minutes je donnerais l'ordre de déverouiller les decks.
Over een paar minuten geef ik het bevel om het dek open te stellen. Kom op.
Je te donnerais tout ce que tu veux.
Ik geef je alles wat je wilt.
Je donnerais ma vie pour mon pays.
Ik geef mijn leven voor mijn land.
Je donnerais ma couille gauche pour un calcul biliaire.
Ik gaf mijn linkerbal voor een galsteen.
Si je savais ce que tu voulais, je te le donnerais!
Zeg nou wat je wilt, dan krijg je het!
Pour quelle raison tu donnerais des médicaments à Mike?
Waarom gaf je Mike pillen?
Je donnerais n'importe quoi pour y entrer.
Ik zou alles geven om daar binnen te komen.
Reviens dans dix ans. Je te donnerais ta propre épée.
Kom over tien jaar terug, dan krijg je je eigen zwaard.
Je te donnerais un meilleur prix.
Ik geef je een betere prijs.
Si j'en avais, je vous en donnerais.
Als ik ze had, gaf ik ze je.
Je donnerais n'importe quoi pour votre sérénité.
Ik zou wat geven voor uw gemoedsrust.
Je donnerais volontiers ma vie pour elle.
Ik geef graag mijn leven voor haar.
Je te donnerais les détails.
Ik geef je de details.
Je donnerais n'importe quoi pour être son ami.
Ik zou alles geven om vrienden met hem te zijn.
Ca pourrait être plus facile si tu me donnerais juste une clef.
Het zou gemakkelijker zijn als je me gewoon een sleutel gaf.
Je vous donnerais une douzaine de crimes.
Ik geef je een dozijn misdrijven.
Je donnerais n'importe quoi pour t'entendre dire que ça va.
Ik zou er alles voor geven om je te horen zeggen dat het ok is.
Et je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière.
En ik zou alles geven om het ongedaan te maken.
Je vous donnerais le même conseil.
Ik geef je hetzelfde advies.
Je donnerais ma vie pour toi, si je pouvais.
Ik zou mijn leven voor je geven als het kon.
Je donnerais les ordres.
Ik geef orders.
Pourquoi tu me donnerais ton sang?
Waarom wil je me je bloed geven?
Un cadeau que je ne donnerais qu'à quelqu'un d'aussi important que toi.
Een gift die ik alleen geef aan iemand die zo belangrijk is als jij.
Je donnerais une autre jambe pour une cigarette.
Ik zou m'n andere been geven voor een sigaret.
Je vous donnerais la réponse demain matin.
Ik geef jullie morgenvroeg het antwoord.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.1257

Zie ook


je vous donnerais
ik geef je ik zou je geven
donnerais mes yeux
zou mijn ogen geven
donnerais une journée
een dag te geven
en donnerais combien
hoeveel zou ervoor geven
je donnerais n'importe quoi
ik zou er alles voor geven ik wil alles geven ik zou alles willen geven ik bijna alles geven
je donnerais mon âme
ik zou mijn ziel geven ik zou m'n leven geven
donnerais volontiers ma vie
geef graag mijn leven graag mijn leven geven
je lui donnerais tout
geef ik hem alle
je lui donnerais beaucoup
ik zou hem veel geven geef ik haar heel veel
et je donnerais ma
en ik zou mijn geven
lui donnerais des infos
informatie zou geven
je n'en donnerais pas
geef ik nog niet
donnerais ma vie pour toi
zou m'n leven voor je geef mijn leven voor je zou mijn leven voor u geven mijn leven voor je geven
donnerais un an de salaire
geef een jaarsalaris een jaarsalaris overhebben
donnerais ma vie pour lui
mijn leven zou geven voor hem

"Donnerais" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer