DONUTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Donuts in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1069

Voorbeelden van het gebruik van Donuts in een zin en hun vertaling

Heureusement, on a des packs spéciaux en forme de donuts.
Gelukkig voor hem, hebben we speciale verpakkingen in de vorm van een donut.
Il s'étouffait avec un donuts.
Hij verstikte zich in een donut.

De donuts

Et les donuts.
En de donuts.
Où sont les donuts?
Waar zijn de donuts?
Andere zin voorbeelden
Les donuts ne portent pas de pompes en croco.
Donuts dragen geen schoenen van krokodillenleer.
Une boite de donuts au chocolat?
Chocolade donuts in een doos?
Et Donuts va mentir.
En Donuts gaat liegen.
Une flic qui traîne dans un magasin de donuts?
Een agent die pauzeert in een donut zaak?
C'est pas l'Ecole des Jaloux. C'est un Dunkin' Donuts.
Dat is geen jaloezie-school, dat is een Dunkin Donuts.
J'ai du café et des donuts.
Ik heb koffie en donuts.
C'est des donuts,
Dat zijn donuts.
John Moon aime-t-il les donuts?
Houdt John Moon van donuts?
On est pas loin de Marie's Donuts.
We zijn vlakbij Marie's donuts.
J'ai pas peur de toi, Donuts.
Ik ben niet bang voor je, Donuts.
Commençons par un café et des donuts.
Ik begin met koffie en donuts.
Où sont mes donuts?
Waar zijn m'n donuts?
Il y a deux donuts, là-dedans.
Er zitten 'n paar donuts in.
Je pense que tu as vraiment envie de manger des donuts.
Ik denk dat je heel graag donuts wilt eten.
Remplacez les particules d'eau par des donuts.
Vervang de watermoleculen door donuts.
Ça, c'était les donuts gratuits dans la salle de repos.
Dat waren de gratis donuts in de lounge.
Il est temps de faire les donuts.
Tijd om de donuts te maken.
Là, près des donuts.
Daar bij de donuts.
Je veux deux donuts longs et un à la confiture.
Geef me twee eclairs en 'n donut met jam.
J'ai un mauvais présentiment a propos des Donuts.
Ik krijg een slecht gevoel over de donuts.
Je vous ai apporté des donuts.
Ik heb donuts bij voor jou.
Genre, comme quoi ils ont vendu des donuts au cinéma ou qu'importe.
Zoals dat ze donuts verkopen in de bioscoop of wat dan ook.
Vous apportez les donuts.
Jij brengt de donuts mee.
Sais-tu que les donuts du commissariat datent tous de la veille?
Wist je dat de donuts op het bureau een dag oud zijn?
Comme les donuts, et la possibilité que d'autres donuts arrivent.
Zoals donuts en meer donuts in het vooruitzicht.
J'ai peut-être pas assez de donuts mais j'ai mas fierté.
Ik heb dan wel niet genoeg donuts, maar ik heb nog mijn trots.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1069

Zie ook


ces donuts
deze donuts die donuts dit soort donuts
et donuts
en donuts
tes donuts
je eigen donuts
magasin de donuts
donut winkel de donutshop in de donutwinkel
boite de donuts
doos donuts
et des donuts
en donuts
manger des donuts
donuts eten doughnuts eten
adore les donuts
hou van donuts is gek op donuts
aime les donuts
hou van donuts van donuts houd
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer