ELLE DORT IN NEDERLANDS

Vertaling van Elle Dort in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 8.1035

Voorbeelden van het gebruik van Elle Dort in een zin en hun vertaling

Elle dort dans mon bureau.
Ze slaapt in m'n kantoor.
Alors elle dort là-bas?
Dus ze slaapt daar?
Andere zin voorbeelden
Elle dort si paisiblement.
Ze slaapt zo rustig.
Elle dort dans ma chambre.
Ze slaapt in mijn kamer.
Elle dort, Antoine.
Ze slaapt, Antoine.
Non, elle dort, c'est tout.
Nee. Ze slaapt, dat is alles.
Elle dort dans la chambre d'amis.
Ze slaapt in het gastenverblijf.
Je sais pas où elle dort, mais je sais où elle vit.
Ik weet niet waar ze slaapt, maar wel waar ze woont.
Elle dort maintenant, mais elle va bien.
Ze slaapt nu, maar ze is prima.
Elle dort avec les anges.
Ze slaapt bij de engelen.
Elle dort.
Ze slaapt.
Elle dort avec son téléphone portable, moi aussi.
Ze slaapt met haar mobiel. Ik ook.
Réveille Adelina, elle dort comme un loir.
Maak Adelina wakker, ze slaapt als een blok.
Elle dort maintenant.
Ze slaapt nu.
Elle dort avec son mari.
Ze slaapt bij haar man.
Elle dort parmi les vagues.
Ze slaapt tussen de golven.
Je ne me sens en sécurité que quand elle dort.
Ik voel me alleen veilig als ze slaapt.
Oui... Mais elle dort.
Ja, maar ze slaapt.
Non, non, elle dort.
Nee, ze slaapt.
Elle est en haut, elle dort.
Zij is boven, ze slaapt.
Elle dort,?
Slaap ze al?
Apparemment, elle dort souvent ici.
Blijkbaar, slaapt ze hier veel.
Elle dort sur un clic-clac?
Slaapt ze op een slaapbank?
Elle dort encore?
Slaapt ze nog steeds?
Elle dort toujours?
Slaapt ze nog?
Elle dort avec Meredith.
Slaapt ze met Meredith.
Elle dort bien?
Slaapt ze goed?
Elle dort avec quelqu'un?
Slaapt ze bij iemand anders?

Uitslagen: 239, Tijd: 8.1035

Zie ook


quand elle dort
als ze slaapt als ze rust als ze slaperig is af , terwijl ze slaapt
mais elle dort
maar ze slaapt maar ik heb haar ingestopt
elle dort pas
ze slaapt toch niet ze is nog wakker
elle dort déjà
ze slaapt al ze is al ingeslapen ze slaapt allang
elle dort ici
ze hier is vannacht ze slaapt dan hier blijft ze overnachten
elle dort toujours
slaapt ze nog
elle dort bien
goede nacht slaap slaapt ze goed
pourquoi elle dort
waarom slaapt
elle dort tout
ze slaapt de hele
elle dort si
ze slaapt zo ze zo slapeloos is

Woord voor woord vertaling


"Elle dort" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer