ELLE PORTAIT IN NEDERLANDS

Vertaling van Elle Portait in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0347

Voorbeelden van het gebruik van Elle Portait in een zin en hun vertaling

Elle portait un soutien-gorge.
Ze droeg een beha.
Elle portait des lunettes, non?
Ze droeg een bril, hè?
Elle portait ce pull serré.
Ze had dat strakke truitje aan.
Elle portait vos robe de chambre et pantoufles.
Ze had jouw kamerjas aan.
Andere zin voorbeelden
Elle portait un manteau bleu.
Ze droeg een blauwe mantel.
Une description de ce qu'elle portait.
En een beschrijving wat ze aanhad.
Mais elle portait cette jupe le mardi.
Ze had 't rokje dinsdags aan.
Mon Dieu, elle portait ça tout le temps.
God, ze droeg dit continu.
Tu as vu ce qu'elle portait?
Zag je wat ze aanhad?
Elle portait pas de soutif.
Ze draagt geen bh.
Elle portait des chaussettes blanches, des mi-bas.
Ze had witte kniekousen aan.
Elle portait un bonnet de laine maison.
Ze droeg een eigengemaakte wollen muts.
Les seules choses qui y sont c'est ce qu'elle portait.
Het enige wat ingevoerd is, is wat ze aanhad.
Elle portait une robe rouge.
Ze draagt een rode jurk.
À quelle heure elle est sortie, ce qu'elle portait.
Wanneer ze wegging, wat ze aanhad.
Elle portait des chaussures de tennis neuves, aucune trace d'éraflure sur elles.
Ze draagt gloednieuwe sportschoenen en er zit geen vies plekje op.
Elle portait une merveilleuse robe de soirée.
Ze had een geweldige avondjurk aan.
Elle portait un manteau de fourrure.
Ze droeg een bontjas.
On sait maintenant ce qu'elle portait.
Nu weten we wat ze aanhad.
Elle portait une chemise de nuit bleue qui était dans son armoire.
Ze had een lichtblauwe nachtpon aan die uit haar kast kwam.
Elle portait le poivrière dans sa main, et.
Ze droeg de paprika-box in haar hand, en.
Non seulement, elle portait ses vêtements, mais aussi ses empreintes digitales.
Ze draagt niet alleen haar kleding, ze draagt haar vingerafdrukken.
Elle portait sa chemise de nuit.
Ze had haar nachtjapon aan.
Je viens de me souvenir qu'elle portait des lunettes.
Ineens herinnerde ik me deze foto. Kijk, ze draagt een bril.
Elle portait quelque chose.. sa caméra.
Ze droeg iets. Haar camera.
Elle portait cette perruque.
Ze had een pruik op.
Elle portait mon fils.
Ze droeg mijn zoon.
Elle portait ce manteau!
Ze droeg die jas!
Elle portait une robe laide.
Ze had een lelijk kleed aan.
Elle portait la bombe.
Ze had de bom aan.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0347

Zie ook


elle portait ça
ze droeg dit ze had dit
elle portait ce
ze droeg die ze had dat
elle portait toujours
ze droeg altijd
elle portait quoi
wat droeg ze wat had zij
elle portait des lunettes
ze droeg een bril ze droeg een zonnebril ze had een bril
enfant qu' elle portait
kind dat zij droeg
elle portait quelque chose
ze droeg iets
elle portait cette robe
droeg ze een jurk
c'est ce qu' elle portait
dat had ze aan dat was wat ze droeg is wat ze aanhad
elle portait les mêmes vêtements
ze droeg dezelfde kleren ze dezelfde kleren aanheeft
elle en portait
ze droeg
elle le portait le jour où
ze droeg het op de dag
il portait
hij droeg hij had
portait sur
had betrekking op betrof van
le portait
droeg hem het droeg

Woord voor woord vertaling


elle
- ze zij haar het hij
portait
- droeg had van

S Synoniemen van "elle portait"


elle avait

"Elle portait" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer