EMBÊTER IN NEDERLANDS

Vertaling van Embêter in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0696

Voorbeelden van het gebruik van Embêter in een zin en hun vertaling

Lastig vallen

Pourquoi t'embêter avec mes soucis?
Waarom zou ik jou lastig vallen met mijn problemen?
Je ne vais pas vous embêter, ni toucher à la... marchandise.
Ik ga je niet lastig vallen. Ik zal de waar niet aanraken.

Lastigvallen

( déranger , ennuyer , embêter )
Je ne veux pas t'embêter avec mes problèmes.
Ik wil je niet lastigvallen met m'n problemen.
Je ne veux pas vous embêter.
Ik wil u niet lastigvallen,
Tu sais ce que tu devrais faire pour l'embêter?
Weet je wat je moet doen om hem te pesten?
Elle a dit ça pour m'embêter.
Dat zegt ze alleen om me te pesten.
Je ne veux pas vous embêter avec notre sortie miraculeuse.
Ik ga u niet vervelen met details van de ontsnapping.
Je vais pas t'embêter avec tous ces détails.
Ik zal je niet vervelen met details.
Les dégâts physiques, c'est ce qui va embêter les gens.
Fysieke schade, dat is wat er gaat mensen irriteren.
Je savais plus comment embêter les infirmières.
Ik wist niet meer hoe ik de verpleegsters kon irriteren.
Andere zin voorbeelden
Va embêter Steve Guttenberg, il est là-bas.
Ga Steve Guttenberg lastig vallen. Hij is achter bij het chinees schaken.
Je peux pas vous embêter pour la moindre broutille.
Ik kan jullie niet lastig vallen voor elk wissewasje.
On ne voulait pas t'embêter.
We wilden je niet lastigvallen.
Là où personne ne peut m'embêter.
Daar zou niemand me lastigvallen.
J'avais peur, et des copains de mon frère ont commencé à m'embêter.
Maar ik durfde niet, en ze begonnen me te pesten.
Je ne voulais pas embêter Willow.
Ik wou Willow niet lastig vallen.
Viens, chéri. Pendant qu'on est là, allons embêter un gamin gay.
Kom, we gaan een kind dat homo is plagen.
On veut qu'ils empêchent Karofsky d'embêter Kurt.
We gaan zorgen dat zij Karofsky stoppen met Kurt te pesten.
Je peux embêter qui je veux dans ma chambre.
In mijn kamer mag ik vervelen wie ik maar wil.
Tu n'as personne d'autre à embêter?
Kan je niemand anders lastigvallen?
Je veux pas t'embêter.
Ik wil je niet lastig vallen.
Je devrais pas t'embêter.
Ik moet je niet lastigvallen.
Je ne vais pas vous embêter longtemps.
Ik zal niet veel gebruik van je tijd maken.
Pour m'embêter.
Om mij te pesten.
Sinon, va embêter quelqu'un d'autre aujourd'hui.
Zo niet, ga dan iemand anders lastig vallen.
Mais je ne veux pas vous embêter avec les détails.
Ik wil je niet vervelen met de details.
Je ne veux pas t'embêter.
Ik wil je niet lastig vallen.
T'en fais pas. On te laissera pas nous embêter.
Maak je geen zorgen, we laten ons nooit door je irriteren.
On les tient, ils viendront plus t'embêter, d'accord?
Ja we hebben ze. En die zullen je nooit meer lastigvallen, oké?
Je parie qu'elle les a prises pour m'embêter.
Je hoorde hoe mooi ze ze vond. Ze heeft ze gepikt om mij te pesten.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0696

Zie ook


embêter les gens
mensen lastigvallen mensen irriteren mensen storen mensen dolt mensen te zieken
embêter les filles
meiden pesten meisjes pesten
désolée de vous embêter
sorry dat ik stoor sorry dat ik u lastigval
pas vous embêter avec ça
jullie er niet mee vervelen je er niet mee lastigvallen u niet lastigvallen
je veux pas vous embêter
ik wilde u niet storen ik wil u niet lastig vallen
je ne veux pas vous embêter
ik wil je niet lastig vallen ik wil je niet vervelen ik wil u niet lastigvallen ik wil u niet ophouden

"Embêter" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer