EMMETT IN NEDERLANDS

Vertaling van Emmett in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0378

emmett (234) emmett's (3)

Voorbeelden van het gebruik van Emmett in een zin en hun vertaling

Emmett's

Emmett va à USC à l'automne, et je veux y aller avec lui.
Emmett's gaat naar USC in de herfst en ik wil met hem meegaan.
C'est encore l'agent d'Emmett.
Hij is nog steeds Emmett's agent.

Emmet

C'est bon. Et Emmett Holler?
Dat is goed En Emmet Holler?
Enfant, j'avais une photo d'Emmett Till.
Toen ik klein was, had ik 'n foto van Emmet Till.
Andere zin voorbeelden
Emmett n'est pas mon petit copain.
Emmett is niet mijn vriend.
Je peux m'asseoir avec Emmett ou Teo.
Ik kan bij Emmett of Teo zitten.
Emmett, je suis plutôt mauvaise.
Emmett, ik ben behoorlijk slecht.
Toutes ces années, je n'ai jamais rencontré la femme d'Emmett.
Al die jaren, heb ik nooit Emmett's vrouw ontmoet.
Emmett Brown, pour vous servir, Mlle.
Emmett Brown tot uw dienst, juffrouw.
Au secours, Emmett!
Emmett, help!
Mon fils, Emmett.
Mijn zoon Emmett.
Ou... ou Emmett?
Of... of Emmett?
La lettre que tu as écrite à Emmett.
De brief die je aan Emmett schreef.
Il a fait quelque chose d'horrible à Emmett.
Hij deed dit vreselijke ding tegen Emmett.
Donc toi et Emmett.
Dus jij en Emmett.
Comment va Emmett?
Hoe is het met Emmett?
Tu es Emmett?
Ben jij Emmett?
J'ai couché avec Emmett.
Ik heb seks gehad met Emmett.
Ton ami dans le temps, Doc Emmett L. Brown.
Je tijdvriend, Doc Emmett L. Brown.
Surtout Emmett.
Vooral Emmett.
Quel est le problème entre toi et Emmett?
Wat is het probleem tussen jou en Emmett?
Pourrais-je parler au professeur Emmett?
Kan ik Professor Emmett spreken?
Clara, c'est Emmett.
Clara, ik ben het, Emmett.
Je sais pour vous et Emmett.
Ik weet van jou en Emmett.
Bay rejoins Emmett Décembre 2014.
Bay gaat naar Emmett december 2014.
Emmett, ravi de te rencontrer.
Emmett. Leuk je te ontmoeten.
Emmett, le type d'Arcadia?
Emmett? De kerel van Arcadia?
Emmett! Où... Où vas-tu?
Wa... waar ga je heen?
Emmett, qu'est-ce que tu as fait?
Emmett, wat heb je gedaan?
T'as Emmett.
Jij hebt emmett.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0378

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer